4.46 straipsnis. Teise i sklypo ribas žymincius nekilnojamuosius daiktus

4.46 straipsnis. Teise i sklypo ribas žymincius nekilnojamuosius daiktus
1. Savininkai, kuriu žemes sklypai atskirti tvora, medžiais, krumais, siena ar kitais nekilnojamaisiais daiktais, tarnaujanciais abiem sklypams ir esanciais ant sklypu ribos, turi teise bendrai naudotis minetais objektais, jeigu negalima nustatyti, kad šie objektai priklauso vienam konkreciam savininkui.2. Savininkas, kuris bendrai naudojasi jo žemes sklypo ribas žyminciais nekilnojamaisiais daiktais, turi teise naudotis jais pagal paskirti tiek, kiek toks naudojimasis netrukdo kaimyninio sklypo savininkui. Išlaidas minetiems objektams išlaikyti ir išsaugoti kaimyniniu sklypu savininkai apmoka lygiomis dalimis, jeigu nesusitaria kitaip.3. Sklypu ribas žyminciu bendrai naudojamu nekilnojamuju daiktu vienas sklypo savininkas negali pašalinti arba pakeisti be kito savininko sutikimo.4. Kitus teisinius kaimyniniu sklypu savininku santykius del sklypu ribas žyminciu nekilnojamuju daiktu nustato bendrosios nuosavybes teises nuostatos.Antrasis skirsnisNuosavybes teises igijimo ir praradimo pagrindai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.