Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d.

4.49 straipsnis. Momentas, nuo kurio daikto igijejas pagal sandori igyja nuosavybes teise

4.49 straipsnis. Momentas, nuo kurio daikto igijejas pagal sandori igyja nuosavybes teise
1. Daikto (turto) igijejas nuosavybes teise i daiktus (turta) igyja nuo ju perdavimo igijejui momento, jeigu istatymai ar sutartis nenustato ko kita.2. Pagal sandori nuosavybes teise i nekilnojamaji daikta igyjama nuo to momento, kuris yra nustatytas istatymo.3. Sutartyje gali buti numatyta, kad nuosavybes teise pereina igijejui tik po to, kai jis ivykdys tam tikra sutartyje nustatyta salyga.4. Nuosavybes teise i busima daikta, išskyrus registruotina daikta, gali buti sutartimi perleista iš anksto.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.