4.62 straipsnis. Radinys

4.62 straipsnis. Radinys
1. Radiniu laikomas pamestas daiktas, kurio savininkas nežinomas.2. Rades pamesta daikta asmuo privalo gražinti ji pametusiajam, jeigu jis yra žinomas. Jeigu toks asmuo nežinomas, pamesta daikta rades asmuo privalo per savaite nuo radimo dienos pranešti apie radini policijai ir jai perduoti radini, jeigu pats negali arba nenori jo saugoti.3. Daikta rades asmuo ar policija perduota rastaji daikta privalo saugoti šešis menesius. Saugojimo metu radiniu negalima naudotis. Jeigu per ta laika paaiškeja daikta pametes asmuo, daiktas jam gražinamas, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas. Jeigu pametes daikta asmuo per nurodyta laika nepaaiškeja, daiktas neatlygintinai pereina radusiojo nuosavyben su salyga, kad šis sutinka atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas, jei radini saugojo ne jis. Jeigu rades asmuo nesutinka kompensuoti tokiu išlaidu, radinys neatlygintinai perduodamas valstybes nuosavyben, o šiam asmeniui atlyginamos su radiniu susije turetos išlaidos.4. Teises aktai gali numatyti kitokia radiniu teisinio reglamentavimo tvarka.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.