467 straipsnis. Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento sąlygų, nestandartinių galinių įrenginių gamintojams skirtų gamintojo kodų naudojimo sąlygų pažeidimas

467 straipsnis. Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento sąlygų, nestandartinių galinių įrenginių gamintojams skirtų gamintojo kodų naudojimo sąlygų pažeidimas
1. Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento sąlygų, nestandartinių galinių įrenginių gamintojams skirtų gamintojo kodų naudojimo sąlygų pažeidimas užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba juridinių asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. 3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas radijo ryšio įrenginių arba galinių įrenginių konfiskavimas. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-2672 , 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-17, i. k. 2016-25270
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.