468 straipsnis. Teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla suteikimo tvarkos arba šios veiklos sąlygų pažeidimas

468 straipsnis. Teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla suteikimo tvarkos arba šios veiklos sąlygų pažeidimas
1. Teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla suteikimo tvarkos arba radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veiklos sąlygų pažeidimas užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba juridinių asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla atėmimas nuo trijų mėnesių iki vienų metų. 4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas aparatūros arba įrenginių konfiskavimas.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.