4.78 straipsnis. Bendraturcio teise perleisti ar suvaržyti teises i bendrosios dalines nuosavybes teise turima savo dali

4.78 straipsnis. Bendraturcio teise perleisti ar suvaržyti teises i bendrosios dalines nuosavybes teise turima savo dali
Kiekvienas bendraturtis turi teise perleisti kitam asmeniui nuosavyben, išnuomoti ar kitu budu perduoti naudotis, ikeisti ar kitaip suvaržyti visa savo dali ar dalies, turimos bendrosios dalines nuosavybes teise, dali, išskyrus šiame kodekse nustatytas išimtis.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.