4.79 straipsnis. Pirmenybes teise pirkti parduodamas dalis, esancias bendraja nuosavybe

4.79 straipsnis. Pirmenybes teise pirkti parduodamas dalis, esancias bendraja nuosavybe
1. Bendraturciai turi pirmenybes teise pirkti bendraja nuosavybe esancia parduodama dali ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis paciomis salygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešuju varžytyniu.2. Dalies, esancios bendraja nuosavybe, pardavejas privalo raštu pranešti kitiems bendraturciams apie ketinima parduoti savo dali ne bendraturciui ir kartu nurodyti kaina bei kitas salygas, kuriomis ja parduoda. Kai parduodama dalis nekilnojamojo daikto, i kuri turima bendrosios nuosavybes teise, apie tai pranešama per notara. Kai kiti bendraturciai atsisako pasinaudoti savo pirmenybes teise pirkti arba šios teises i nekilnojamaji daikta neigyvendina per viena menesi, o i kita daikta – per dešimt dienu nuo pranešimo gavimo dienos, jeigu bendraturciu susitarimu nenustatyta kitaip, tai pardavejas turi teise parduoti savo dali bet kuriam asmeniui.3. Jeigu dalis parduota pažeidžiant pirmenybes teise ja pirkti, kitas bendraturtis turi teise per tris menesius teismo tvarka reikalauti, kad jam butu perkeltos pirkejo teises ir pareigos.4. Bendrosios nuosavybes dalies pardavejas ir pirkejas yra solidariai atsakingi už atsiradusiu iki šio daikto dalies pardavimo prievoliu, susijusiu su parduodamo daikto dalimi, ivykdyma kitiems bendraturciams.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.