Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d.

4.82 straipsnis. Butu ir kitu patalpu savininku bendrosios dalines nuosavybes teise

4.82 straipsnis. Butu ir kitu patalpu savininku bendrosios dalines nuosavybes teise
1. Butu ir kitu patalpu savininkams bendrosios dalines nuosavybes teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindines namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechanine, elektros, sanitarine–technine ir kitokia iranga.2. Namo, buto ar kitos patalpos savininkas neturi teises perduoti bendrosios dalines nuosavybes, numatytos šio straipsnio 1 dalyje, savo dalies, taip pat atlikti kitu veiksmu, del kuriu ta dalis perduodama atskirai nuo nuosavybes teises i buta ar kita patalpa, išskyrus atvejus, kai perduodama bendraja daline nuosavybe esancio daikto, kuris gali buti ar, ji pertvarkius, gales buti naudojamas kaip atskiras daiktas ir toks jo naudojimas netrukdys naudoti butu ar kitu patalpu pagal paskirti, dalis.3. Butu ir kitu patalpu savininkai privalo proporcingai savo daliai apmoketi išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, moketi mokescius, rinkliavas ir kitas imokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lešas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.4. Šio kodekso 4.79 straipsnyje nustatytos taisykles taikomos ir tais atvejais, kai kitiems asmenims butu ir kitu patalpu, esanciu namuose, savininkai parduoda bendraja daline nuosavybe (palepes, rusio patalpos ir pan.) turima visa ar ne visa dali, priklausancia proporcingai ju turimai nuosavybes teise patalpai. Jeigu parduodama dalis bendrosios nuosavybes teise turimo daikto, kuris yra ar gali buti naudojamas tenkinant ne viso namo, o tik atskiroje jo dalyje (laiptine ir pan.) esanciu patalpu savininku poreikius, nepažeidžiant name esanciu patalpu savininku teisiu, tai apie dalies, turimos bendrosios nuosavybes teise, pardavima turi buti pranešta toje namo dalyje esanciu patalpu savininkams ir tik jiems leidžiama pasinaudoti pirmenybes teise ja pirkti.5. Buto ir kitu patalpu savininkui priklausanti bendrosios dalines nuosavybes dalis yra lygi jam nuosavybes teise priklausanciu patalpu naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.