4.83 straipsnis. Butu ir kitu patalpu savininku teises ir pareigos naudojantis bendraja daline nuosavybe

4.83 straipsnis. Butu ir kitu patalpu savininku teises ir pareigos naudojantis bendraja daline nuosavybe
1. Buto ir kitu patalpu savininkas (naudotojas) turi teise naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal ju funkcine paskirti, nepažeisdamas kitu patalpu savininku (naudotoju) teisiu ir teisetu interesu.2. Buto ir kitu patalpu savininkas (naudotojas) taip pat turi teise:1) imtis butinu priemoniu be kitu savininku (naudotoju) sutikimo, kad butu išvengta žalos ar pašalinta gresme bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitu buto ir kitu patalpu savininku atlyginti išlaidas, proporcingas šiu savininku bendrosios dalines nuosavybes daliai;2) reikalauti iš kitu butu ir kitu patalpu savininku (naudotoju), kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektu valdymas ir naudojimas atitiktu bendrasias buto ir kitu patalpu savininku (naudotoju) teises ir teisetus interesus. Teisetais buto ir kitu patalpu savininku (naudotoju) interesais laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisykliu nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektu priežiura ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiuros ukinio ir finansinio plano parengimas, lešu kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti.3. Buto ir kitu patalpu savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiureti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butu ir kitu patalpu savininkai steigia butu ir kitu patalpu savininku bendrija arba sudaro jungtines veiklos sutarti.4. Buto ir kitu patalpu savininkas (naudotojas) neprivalo apmoketi išlaidu, del kuriu jis nera daves sutikimo ir kurios nesusijusios su istatymu ir kitu teises aktu nustatytais privalomaisiais statiniu naudojimo ir priežiuros reikalavimais arba del kuriu nera priimta administratoriaus ar butu ir kitu patalpu savininku susirinkimo sprendimo šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.5. Buto ir kitu patalpu savininkas (naudotojas) privalo leisti igaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esancia bendrojo naudojimo mechanine, elektros, technine ir kitokia iranga.6. Butu ir kitu patalpu savininkai turi teise i bendrojo naudojimo objektu duodamas pajamas proporcingai ju daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.