4.84 straipsnis. Butu ir kitu patalpu savininku bendrosios dalines nuosavybes administravimas, kai šie savininkai neisteige bendrijos arba nesudare jungtines veiklos sutarties

4.84 straipsnis. Butu ir kitu patalpu savininku bendrosios dalines nuosavybes administravimas, kai šie savininkai neisteige bendrijos arba nesudare jungtines veiklos sutarties
1. Jeigu butu ir kitu patalpu savininkai neisteigia gyvenamojo namo butu ir kitu patalpu savininku bendrijos arba nesudaro jungtines veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtines veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektu administratorius.2. Administratoriu skiria savivaldybes meras (valdyba) arba jo (jos) igaliotas atstovas. Administratorius administruoja turta šio kodekso 4.240 straipsnio pagrindu.3. Administratorius veikia pagal savivaldybes mero (valdybos) patvirtintus nuostatus. Pavyzdinius butu ir kitu patalpu bendrosios nuosavybes administravimo nuostatus tvirtina Vyriausybe arba jos igaliota institucija.4. Administravimo išlaidas apmoka butu ir kitu patalpu savininkai proporcingai ju daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje.5. Administravimas pasibaigia šio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat iregistravus gyvenamojo namo butu ir kitu patalpu savininku bendrijos istatus arba sudarius jungtines veiklos sutarti.6. Administratoriaus veiklai mutatis mutandis taikomos šios knygos XIV skyriaus normos.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.