4.88 straipsnis. Bendraturcio teise perleisti ar suvaržyti teise i bendrosios jungtines nuosavybes teise turima savo dali

4.88 straipsnis. Bendraturcio teise perleisti ar suvaržyti teise i bendrosios jungtines nuosavybes teise turima savo dali
1. Daiktas (turtas), esantis bendrosios jungtines nuosavybes teises objektu, valdomas, naudojamas bei juo disponuojama tik esant bendraturciu sutikimui.2. Bendraturciu sutikimas butinas nekilnojamajam daiktui perleisti kito asmens nuosavyben, išnuomoti ar perduoti naudotis kitokiu budu, ikeisti ar kitaip suvaržyti teise i daikta. Jeigu bendraturtis yra nepilnametis, sutikima už ji gali duoti tevai, globejai ar rupintojai.3. Bendraturtis neturi teises perleisti kito asmens nuosavyben bendrosios jungtines nuosavybes teise turimos savo dalies, kol ši dalis nebus nustatyta konkreciame bendrame daikte (turte), išskyrus atvejus, kai daiktas (turtas) paveldimas, ir kitus istatymu numatytus atvejus.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.