5 straipsnis. Darbo santykius reglamentuojančių įstatymų taikymas valstybės

5 straipsnis. Darbo santykius reglamentuojančių įstatymų taikymas valstybės
tarnautojamsDarbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas.