5.52 straipsnis. Ipedinio, kuris prieme palikima pradejes turta valdyti arba padaves pareiškima notarui, atsakomybe už palikejo skolas

5.52 straipsnis. Ipedinio, kuris prieme palikima pradejes turta valdyti arba padaves pareiškima notarui, atsakomybe už palikejo skolas
1.Ipedinis, kuris prieme palikima turto valdymo peremimu arba padaves pareiškima notarui, už palikejo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus šiame kodekse numatytus atvejus. Jeigu šioje dalyje nurodytu palikimo priemimo budu palikima prieme keletas ipediniu, visi jie už palikejo skolas atsako solidariai visu savo turtu.2. Jeigu ipedinis notarui pateiktame pareiškime del palikimo priemimo nurodo, kad palikima pageidauja priimti pagal turto apyraša, turto apyrašas sudaromas ir ipedinio atsakomybe už palikejo skolas nustatoma šio kodekso 5.53 ir 5.54 straipsniuose nustatyta tvarka.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1484, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4130 (2011-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.