5.53 straipsnis. Palikimo priemimas pagal turto apyraša

5.53 straipsnis. Palikimo priemimas pagal turto apyraša
1. Ipedinis, priemes palikima pagal antstolio sudaryta turto apyraša, už palikejo skolas atsako tik paveldetu turtu. Jeigu bent vienas ipedinis prieme palikima pagal turto apyraša, tai ir visi kiti ipediniai laikomi priemusiais palikima pagal turto apyraša.2. Del palikimo priemimo pagal turto apyraša ipedinis pareiškimu kreipiasi i palikimo atsiradimo vietos notara. Gaves ši pareiškima, notaras nedelsdamas išduoda ipediniui vykdomaji pavedima del turto apyrašo sudarymo. Šis pavedimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Notaro išduota vykdomaji pavedima del turto apyrašo sudarymo ipedinis ne veliau kaip per dvi savaites pateikia bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkes teismo veiklos teritorijoje veikianciam antstoliui. Per dvi savaites nuo išdavimo antstoliui nepateiktas vykdomasis pavedimas del turto apyrašo sudarymo negalioja ir bet kuris ipedinis turi teise kreiptis i notara del naujo vykdomojo pavedimo išdavimo.“3. Turto apyraša antstolis sudaro ne veliau kaip per viena menesi nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytu dokumentu gavimo. Tais atvejais, kai paveldimas turtas yra keliose vietose arba yra daug palikejo kreditoriu, turto apyraša antstolis privalo sudaryti ne veliau kaip per tris menesius.4. Ipedinis privalo pateikti visus duomenis, reikalingus palikejo turto apyrašui sudaryti.5. Turto apyraše turi buti:1) visas daiktu, sudaranciu palikima, sarašas, nurodant ju verte ir aplinkybes, reikalingas ju vertei nustatyti;2) ivardijamos visos žinomos skolines palikejo teises ir pareigos, nurodant palikejo kreditorius ir skolininkus.6. Turto apyraša pasirašo antstolis ir ipedinis, dalyvaves sudarant apyraša. Apyrašo pabaigoje turi buti ipedinio pasirašytas paliudijimas, tolygus priesaikai, kad apyraše nurodytas visas ipediniui žinomas palikejo turtas, visi palikejo skoliniai reikalavimai ir skolines pareigos.7. Ipedinis, po turto apyrašo sudarymo sužinojes apie neitraukta i apyraša turta, skolines teises ar skolines pareigas, privalo nedelsdamas kreiptis i notara del vykdomojo pavedimo papildyti turto apyraša išdavimo. Notaro išduota vykdomaji pavedima papildyti turto apyraša ipedinis ne veliau kaip per tris darbo dienas pateikia bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkes teismo veiklos teritorijoje veikianciam antstoliui. Antstolis, vadovaudamasis ipedinio pateiktais duomenimis, ne veliau kaip per tris savaites privalo turto apyraša papildyti.8. Turto apyraša sudaryti gali pareikalauti ir palikejo kreditoriai. Palikejo kreditoriai turi teise patys dalyvauti sudarant turto apyraša arba igalioti kita asmeni dalyvauti sudarant turto apyraša.9. Antstolis privalo leisti susipažinti su turto apyrašu kiekvienam, kas irodo teiseta interesa susipažinti su apyrašu.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1484, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4130 (2011-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.