Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

6 straipsnis. Darbo santykius reglamentuojančių sutarčių aiškinimas

6 straipsnis. Darbo santykius reglamentuojančių sutarčių aiškinimas
1. Darbo sutarčių, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į darbo santykių teisinio reglamentavimo principus (šio kodekso 2 straipsnis). 2. Kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-2688, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26498
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.