621 straipsnis. Teisė apskųsti nutarimą administracinio nusižengimo byloje

621 straipsnis. Teisė apskųsti nutarimą administracinio nusižengimo byloje
Šio kodekso 615 straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų nutarimus administracinių nusižengimų bylose apylinkės teismui gali apskųsti asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas, nukentėjusysis (ar jų atstovai). Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-2254 , 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.