669 straipsnis. Administracinių nurodymų vykdymas

669 straipsnis. Administracinių nurodymų vykdymas
1. Administraciniai nurodymai vykdomi savo noru. 2. Administracinis nurodymas sumokėti baudą įvykdomas laiku sumokant nurodyto dydžio baudą į administraciniame nurodyme nurodytą sąskaitą. 3. Administracinis nurodymas grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus įvykdomas laiku atiduodant šiuos dokumentus arba šio kodekso 602 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išduotą laikinąjį dokumentą ar kitą specialiąją teisę patvirtinantį dokumentą institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu. 4. Jeigu vienu administraciniu nurodymu asmeniui pasiūlyta sumokėti baudą ir grąžinti specialiąją teisę patvirtinantį dokumentą, administracinis nurodymas laikomas įvykdytu tik tuo atveju, kai įvykdytos abi sąlygos. Jeigu įvykdyta tik viena sąlyga, administracinis nurodymas laikomas neįvykdytu, o administracinio nusižengimo byla nagrinėjama ir nutarimas byloje priimamas šiame kodekse nustatyta bendra tvarka. 5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju, sumokėjus administraciniu nurodymu nustatytą baudos sumą, tačiau negrąžinus specialiąją teisę patvirtinančio dokumento, sumokėtos lėšos įskaitomos į nutarimu, kuris priimamas administracinio nusižengimo byloje, skiriamos baudos sumą. Jeigu nutarimu administracinio nusižengimo byloje asmeniui bauda nepaskiriama arba paskiriama mažesnė už sumokėtą sumą bauda, sumokėta suma ar paskirtą baudą viršijanti jos dalis grąžinama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.