679 straipsnis. Viešųjų darbų atlikimo termino skaičiavimas

679 straipsnis. Viešųjų darbų atlikimo termino skaičiavimas
1. Viešųjų darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią asmuo pradėjo dirbti viešuosius darbus. 2. Laikoma, kad asmuo atliko viešuosius darbus, kai jis atidirba teismo ar kitos institucijos paskirtą viešųjų darbų valandų skaičių. 3. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo ar kitos institucijos paskirtą laiką neatliko viešųjų darbų, teismas ar kita nutarimą dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais priėmusi institucija, gavę institucijos, kuriai priskirtas viešųjų darbų vykdymas, teikimą, gali nutarimu pratęsti jų atlikimo terminą, kol asmuo atidirbs visas nustatytas valandas.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.