684 straipsnis. Teisės medžioti atėmimo vykdymo tvarka

684 straipsnis. Teisės medžioti atėmimo vykdymo tvarka
1. Teisės medžioti atėmimas vykdomas paimant medžiotojo bilietą. 2. Medžiotojo bilietų paėmimo ir grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministras (toliau – aplinkos ministras). Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-2533 , 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.