Trečiadienis, rugpjūčio 17 d.

691 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės – įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) vykdymas

691 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės – įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) vykdymas
1. Administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) vykdoma šio kodekso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 2. Įpareigojimą dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) vykdo savivaldybės institucijos ir kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos. 3. Dalyvavimo alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) išlaidas apmoka asmuo, kuriam paskirta ši administracinio poveikio priemonė. Asmenų, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų dydžių, ir nepilnamečių dalyvavimo alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) išlaidas apmoka valstybė. 4. Asmenys, vengiantys dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) po to, kai jų sutikimu jiems buvo paskirta ši administracinio poveikio priemonė, traukiami administracinėn atsakomybėn už šio kodekso 225 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.