Šeštadienis, gegužės 18 d.

81 straipsnis. Pameistrystės darbo sutarties sąvoka ir rūšys

81 straipsnis. Pameistrystės darbo sutarties sąvoka ir rūšys
1. Pameistrystės darbo sutartis sudaroma priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijų pameistrystės mokymo organizavimo forma (toliau – pameistrys). 2. Pameistrystės darbo sutartis gali būti: 1) pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties; 2) pameistrystės darbo sutartis, sudaryta su teisės aktais reglamentuojama mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo mokymo.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.