Buitinių elektroninių karšto vandens skaitiklių WFH tipo metrologinės patikros paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Vilniaus šilumos tinklai
124135580
Spaudos g. 6-1
Vilnius
05132
LT
Asmuo ryšiams: Algirdas Leleiva
Telefonas: +370 52667312
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.chc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=500505
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Buitinių elektroninių karšto vandens skaitiklių WFH tipo metrologinės patikros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50410000  -  Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Buitinių elektroninių karšto vandens skaitiklių WFH tipo (DN 15) metrologinė patikra – tai Užsakovui priklausančių, priskirtų teisinei metrologijai, karšto vandens apskaitai butuose/patalpose skirtų skaitiklių periodinė ir neeilinė metrologinė patikra, atitinkanti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, matavimo priemonių reglamentuose, standartuose ir kituose norminiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, bei šių skaitiklių išorinių dalių (korpuso, dangtelio, metrologinės patikros žiedo) nuvalymas ir senos tarpinės (jos likučių) pašalinimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50410000  -  Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Planuojama metrologinei patikrai pateikti apie 52 000 buitinių eklektroninių karšto vandens skaitiklių WFH tipo, DN 15.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)

Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Numatomas mažiausias skaičius: 1
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjai, visi tiekėjų grupės nariai, ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, ir tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo, tiekėjų grupės narių, subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 straipsnio nuostatomis.
2.Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. turi teisę atlikti metrologinę patikrą konkrečioje paskirtoje srityje (vandens skaitiklių teisinė metrologinė patikra). Pateikti: Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos išduotas Akreditavimo pažymėjimas, patvirtinantis teikiamos paslaugos akreditaciją ar kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos įsakymas dėl tiekėjo paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą (vandens skaitiklių teisinė metrologinė patikra) arba kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę verstis reikalaujama veikla (atlikti metrologinę patikrą konkrečioje paskirtoje srityje (vandens skaitiklių teisinė metrologinė patikra)).
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už per praėjusį mėnesį suteiktas kokybiškas
Paslaugas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar
kito tipo priklausančio išrašyti ir Užsakovui pateikti dokumento, atitinkančio PVM
sąskaitos faktūros turinį ir tikslą, gavimo dienos. Elektroninės PVM sąskaitos
faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos
Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų
faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM sąskaitos faktūros teikiamos
tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad pasiūlymą pateikusi ir laimėjusi tiekėjų
grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Netesybos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-03-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų
faktūrų standartą, teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis.
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės
PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E.
sąskaita“ priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta
tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-24
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.