Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio įvažiavimo link valymo įrenginių Kauno g. (UK-58-3) Ukmergės mieste kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką, rangos darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
188752174
Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Ukmergė
20114
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Strumilienė
Telefonas: +370 34060264
Faksas: +370 34063370
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ukmerge.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=514093
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio įvažiavimo link valymo įrenginių Kauno g. (UK-58-3) Ukmergės mieste kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką, rangos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233161  -  Pėsčiųjų takų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami baigtiniai darbai iki pilno objekto užbaigimo pagal techninį projektą „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Įvažiavimo link valymo įrenginių Kauno g. (UK-58-3) kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką, Ukmergės mieste, Ukmergės raj. sav. rangos darbų pirkimas“ .
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 372380.17  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233000  -  Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai
45233162  -  Dviračių takų statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno g., Ukmergė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio įvažiavimo link valymo įrenginių Kauno g. (UK-58-3) Ukmergės mieste kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką, rangos darbai perkami pagal fiksuotų įkainių kainodarą. Numatomų darbų preliminarūs kiekiai (apimtys) nurodyti pridedamuose žiniaraščiuose: 1. I etapo darbai, 2. II etapo darbai, 3. III etapo darbai, 4. kontrolinių - geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų atlikimas, 5. kertamų želdinių atkuriamoji vertė.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 372380.17  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas bei subtiekėjas, kurio pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, turi pateikti užpildytą EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas per 5 d.d. nuo sut.pasirašymo dienos privalo pateikti besąl. ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą – LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba LR ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą, Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (orig.). Užtikrinimo vertė - 5 proc. nuo Sutarties bendros kainos su PVM. Sutarties užtikrinimas turi galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį bet ne trumpiau kaip 30 d. po Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Užtikrinimo suma išmokama per 5 d.d. nuo I raštiško Užsakovo pranešimo garantui/laiduotojui apie Tiekėjui Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Garantas/laiduotojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui/laiduotojui nurodys, kad užtikrinimo suma jai priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sut.sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-04
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-04
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
36 kab. Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūrose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Mokėtinos sumos už atliktus Darbus pervedamos į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą, pateikus ir abiem Šalims pasirašius darbų atlikimo aktus ir sąskaitas – faktūras ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami VPĮ 102-103 straipsniuose nustatyta tvarka.
Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali VPĮ 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-21
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.