Šeštadienis, balandžio 17 d.

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Šiauliuose, Vilniaus g. 101, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Šiaulių energija"
245358580
Pramonės g. 10, Šiauliai
Šiauliai
78502
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Čaikauskienė
Telefonas: +370 41591238
Faksas: +370 41540307
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.senergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=558652
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Įmonė, veikianti šilumos perdavimo ar paskirstymo sektoriuose
I.5)

Pagrindinė veikla

Būstas ir komunaliniai patogumai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Šiauliuose, Vilniaus g. 101, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45210000  -  Pastatų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas yra „Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Šiauliuose, Žemaitės g. 62, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“. (toliau – Darbai), apimant visus techninio darbo projekto dokumentacijoje numatytus darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje projektinės dokumentacijos vietoje šie darbai yra aprašyti ar nurodyti. Į Darbų apimtį taip pat įeina reikalingos apimties techninio darbo projekto taisymai (jei reikalinga), reikiamų bylų parengimas, įskaitant bet neapsiribojant techninio – energetinio paso, statinio (-ių) statybos pabaigos įregistravimas (pagal perkančiosios organizacijos įgaliojimą) VĮ „Registrų centras“, statinio atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbų pridavimo valstybinei komisijai organizavimo su visų būtinų dokumentų paruošimu, bei privalomais darbais, pridavimo valstybinei komisijai parengimu.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 163702.48  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45210000  -  Pastatų statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas yra „Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Šiauliuose, Žemaitės g. 62, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“. (toliau – Darbai), apimant visus techninio darbo projekto dokumentacijoje numatytus darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje projektinės dokumentacijos vietoje šie darbai yra aprašyti ar nurodyti. Į Darbų apimtį taip pat įeina reikalingos apimties techninio darbo projekto taisymai (jei reikalinga), reikiamų bylų parengimas, įskaitant bet neapsiribojant techninio – energetinio paso, statinio (-ių) statybos pabaigos įregistravimas (pagal perkančiosios organizacijos įgaliojimą) VĮ „Registrų centras“, statinio atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbų pridavimo valstybinei komisijai organizavimo su visų būtinų dokumentų paruošimu, bei privalomais darbais, pridavimo valstybinei komisijai parengimu.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos regioninės plėtros fondas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 10 % (dešimt procentų) nuo pradinės Pagrindinės sutarties vertės. Užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir galioti iki visiško TIEKĖJO įsipareigojimų UŽSAKOVUI įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – pirmo pareikalavimo UŽSAKOVO naudai išduota Draudimo bendrovės laidavimas mokėjimas į UŽSAKOVO sąskaitą (suma ne mažesnė kaip 10 % (dešimt procentų) pradinės Pagrindinės sutarties vertės), tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Pagrindinėje sutartyje numatyto vėliausio TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-02-15
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-02-15
Vietos laikas:  12:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-29
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.