Trečiadienis, rugpjūčio 05 d.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIO ATNAUJINIMO KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPAS) RANGOS DARBAI. TERITORIJA APRIBOTA J. BASANAVIČIAUS G., KNYPAVOS G., JOSVAINIŲ G..

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
188768545
J.Basanavičiaus g. 36
Kėdainiai
LT-57288
LT
Asmuo ryšiams: Virginija Vaičiulienė
Telefonas: +370 34769558
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=508117
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIO ATNAUJINIMO KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPAS) RANGOS DARBAI. TERITORIJA APRIBOTA J. BASANAVIČIAUS G., KNYPAVOS G., JOSVAINIŲ G..
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapas) rangos darbus (teritorija apribota J. Basanavičiaus g., Knypavos g., Josvainių g.) pagal 2018 m. parengtą supaprastintą statybos projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo, Kėdainių mieste (II etapo), projektas (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus, Knypavos ir Josvainių g. sutvarkymas)“ Nr. (18-06/01), patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-26 įsakymu Nr. AD-1-1357 „Dėl daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) projektų tvirtinimo“ (pateikiamas konkurso sąlygų 4 priede); archeologinius tyrimus; kadastrinių matavimų bylą su patikra; geodezinius matavimus; laikiną ir, pabaigus darbus, nuolatinį informacinius stendus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71351914  -  Archeologijos paslaugos
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Teritorija apribota J. Basanavičiaus, Knypavos, Josvainių gatvėmis, Kėdainių mieste.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas: daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapas) rangos darbai pagal supaprastintą statinio projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) projektas (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus, Knypavos ir Josvainių g. sutvarkymas)“, archeologinių tyrimų, geodezinių matavimų ir kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas, laikino ir nuolatinio informacinių stendų įrengimas.
Pagrindiniai darbai ir orientacinės jų apimtys: keliai (gatvės) 0,340 km; keliai (pėsčiųjų takas) 0,600 km; elektros apšvietimo tinklai 119 m; lietaus nuotekų tinklai 48 m; automobilių stovėjimo aikštelės 840,0 kv. m; vaikų žaidimų aikštelės 385,5 kv. m; archeologinių tyrimų atlikimas – viename objekte; geodezinės nuotraukos parengimas - 1 vnt., kadastrinės bylos su patikra parengimas - 1 vnt., laikino informacinio stendo įrengimas - 1 vnt., nuolatinio informacinio stendo įrengimas - 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0028.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nenustatomi.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nenustatomi.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, lygų 3 % bendros sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai: užstatas, banko ar kitos kredito įstaigos garantija, draudimo bendrovės laidavimas.
2. Netesybos (bauda, delspinigiai).
3. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui (rangovui) sumą, patvirtintą tiekėjo (rangovo) pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-30
Vietos laikas:  08:30
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-08-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-30
Vietos laikas:  09:15
Vieta:  
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 204 kab., J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-04-10
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.