Degalai Alytaus rajono savivaldybės administracijos transportui

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Alytaus rajono savivaldybės administracija
188718528
Pulko g. 21,
Alytus
62135
LT
Asmuo ryšiams: Edita Zagurskienė
Telefonas: +370 31575345
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.arsa.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=536570
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Degalai Alytaus rajono savivaldybės administracijos transportui
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

09132000  -  Benzinas
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Degalų benzinas A95E ir dyzelinis kuras Alytaus rajono savivaldybės administracijos transportui. Šis pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visai pirkimo dokumentuose nurodytai apimčiai. 11. Prekės turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Prekių teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą neilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui. Pirkimo objekto aprašymai, apimtys, savybės bei reikalavimai pateikiami pirkimo sąlygų prieduose – Nr. 1 (Techninė specifikacija) ir Nr. 4 (Sutarties projektas).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09134200  -  Dyzelinis kuras
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Degalų benzinas A95E ir dyzelinis kuras Alytaus rajono savivaldybės administracijos transportui. Šis pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visai pirkimo dokumentuose nurodytai apimčiai. 11. Prekės turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Prekių teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą neilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui. Pirkimo objekto aprašymai, apimtys, savybės bei reikalavimai pateikiami pirkimo sąlygų prieduose – Nr. 1 (Techninė specifikacija) ir Nr. 4 (Sutarties projektas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
24 mėnesiams
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą ir pasirašytą EBVPD dokumentą, pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų nustatytų VPĮ 46 str. nuostatose. Pašalinimo pagrindai taikomi pilna apimtimi tiek tiekėjui, tiek tiekėjo pasitelktiems subtiekėjams.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (prekyba degalais).
2. Tiekėjas ar subtiekėjas turi turėti ne mažiau kaip vieną degalinę, nepertraukiamai prekiaujančią benzinu A-95E ir dyzeliniu kuru visą parą –darbo, nedarbo bei švenčių dienomis Druskininkų, Klaipėdos, Panėvežio, Šiaulių, Marijampolės, Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskrityje ir
bent vieną Tiekėjo ar subtiekėjo degalinę, prekiaujančią dyzeliniu kuru ir benzinu A95E Alytaus mieste, kuri turi būti ne toliau kaip 3 (trys) kilometrai nuo Alytaus rajono savivaldybės administracijos pastato (Pulko g. 21, Alytus)).
Atstumas skaičiuojamas atitinkamai nuo Alytaus rajono savivaldybės administracijos pastato (Pulko g. 21, Alytus), iki degalinių kolonėlių važiuojant keliais (gatvėmis) ir laikantis Kelių eismo taisyklių.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.
Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, yra prašomi tik laimėtojo dokumentai, patvirtinantys kvalifikacinius reikalavimus:
1. licencijos (-ų) verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), skirtu autotransporto priemonėms arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotus dokumentus ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
2. laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu apie tiekėjo ir / ar jo pasirinkto subtiekėjo turimas degalines pirkimo dokumentuose nurodytose vietovėse (sąrašas su degalinių adresais, degalinių darbo laiku, prekiaujamų degalų rūšimis) ir pridedama nuosavybės dokumentai arba nuomos, panaudos ar kitos sutartys, įrodančios, kad tiekėjas turi teisę naudoti degalinę.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Degalų įkainiai apskaičiuojami prie Lietuvoje naftos produktus gaminančios įmonės AB „Orlen Lietuva“ protokolo bazinės 1 litro kainos eurais (įskaitant akcizą ir PVM), galiojusios Prekės įsigijimo dieną 10 val., taikomos Juodeikių k., Mažeikių r. terminale, pridedant Pagrindinės sutarties priede fiksuotą antkainį / atėmus fiksuotą nuolaidą (protokolai skelbiami https://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-protokolai.aspx).Tiekėjui dėl savo kaltės nepatiekus prekių, Perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % delspinigių nuo praėjusio mėnesio sumokėtos tiekėjui sumos už kiekvieną jo termino praleidimo dieną. Numatyta Tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos. Pirkimo sutarties projektas pateiktas šių pirkimo dokumentų 4 priede.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-20
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-20
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pulko g. 21, Alytus

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 17
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-16
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.