Dokumentų spausdinimo, dauginimo ir skenavimo įrangos nuomos, jos priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
190521648
Aušros al. 19, LT-76299 Šiauliai
Šiauliai
76299
LT
Asmuo ryšiams: Ramunė Kripienė
Telefonas: +370 70064514
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://siauliuvpk.policija.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=470821
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Dokumentų spausdinimo, dauginimo ir skenavimo įrangos nuomos, jos priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30232100  -  Spausdintuvai ir braižytuvai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas - dokumentų spausdinimo, dauginimo ir skenavimo įrangos nuomos, jos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos (toliau – Įranga arba prekės) Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono, Pakruojo rajono ir Raseinių rajono policijos komisariatuose. Techniniai reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 1 priedas).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 18181.82  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30237310  -  Spausdintuvų kasetės
50310000  -  Biurų įrangos priežiūra ir remontas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Joniškis, Pakruojis, Raseiniai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Įrangos nuomos apimtis viso sutarties galiojimo metu: A tipo spausdinimo taškas 13 vnt. Įrangos nuomos laikotarpiu maksimalus planuojamas atspausdinti nespalvotų spaudų kiekis – 1 800 000 vnt. Sutarties galiojimo laikotarpiu spaudai bus perkami pagal fiksuotą įkainį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso maksimalaus nespalvotų spaudų kiekio. Sutarties terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėn. arba iki suplanuoto maksimalaus nespalvotų spaudų kiekio atspausdinimo (kas pasibaigs anksčiau). Įranga turi būti pristatyta per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Įranga turi būti pagaminta ne anksčiau kaip 2016 m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 18181.82  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra jo pašalinimo pagrindų, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis, ir atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose. Kiekvienas tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), kuriuo būtų patvirtinama, kad tiekėjų kvalifikacija atitinka konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus ar kitus ūkio subjektus (ekspertus ar specialistus, kuriuos pirkimo sutarties sudarymo atveju planuojama įdarbinti tiekėjo įmonėje ir pan.), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija, pažeidusi atsiskaitymo terminą, tiekėjo reikalavimu, privalo sumokėti 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaitymo dieną. Už vienašališką Sutarties nutraukimą tiekėjo iniciatyva nesant Perkančiosios organizacijos kaltės ar perkančiajai organizacijai nutraukus Sutartį, kai kita šalis nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba jeigu iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad kita šalis pažeis sutartį iš esmės, tiekėjas privalo sumokėti netesybas – 2.200,00 eurų baudą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-13
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-13
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Šiaulių aps. VPK, adresu Aušros al. 19, Šiauliai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 str. 11 d. į susipažinimo su pasiūlymais procedūrą tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nekviečiami ir Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-07-30
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.