Elektroninių ryšių ir elektros tinklų pasyviniai elementai ir eksploatacinės medžiagos

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
300149794
Sausio 13-osios g. 10
Vilnius
04347
LT
Asmuo ryšiams: Rūta Kiškytė-Botinienė
Telefonas: +370 65992127
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.placiajuostis.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektroninių ryšių ir elektros tinklų pasyviniai elementai ir eksploatacinės medžiagos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32562000  -  Šviesolaidžių kabeliai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ vykdo elektroninių ryšių ir elektros tinklų pasyvinių elementų ir eksploatacinių medžiagų pirkimą. Šio pirkimo tikslas – užtikrinti perkančiajai organizacijai reikalingus resursus naudojamai plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai eksploatuoti ir prižiūrėti bei įgyvendinti kitas perkančiosios organizacijos funkcijas. Šis pirkimas yra prekių pirkimas. Pirkimo objektas – elektroninių ryšių ir elektros tinklų pasyviniai elementai ir eksploatacinės medžiagos. Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje. Pirkimo metu tikslus prekių kiekis nėra žinomas, todėl galimi dideli kiekių svyravimai (galima paklaida – iki 40 proc.). Prekių pristatymo terminai nurodyti techninės specifikacijos bendrojoje dalyje. Prekių pristatymo vieta – Sausio 13-osios g. 10, Vilnius. Tiekėjui pristačius prekes pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  181365.51  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31700000  -  Elektroniniai, elektromechaniniai ir elektrotechniniai reikmenys
32442200  -  Skirstomosios dėžės
34928450  -  Stulpeliai
44167100  -  Movos
44500000  -  Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ vykdo elektroninių ryšių ir elektros tinklų pasyvinių elementų ir eksploatacinių medžiagų pirkimą. Šio pirkimo tikslas – užtikrinti perkančiajai organizacijai reikalingus resursus naudojamai plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai eksploatuoti ir prižiūrėti bei įgyvendinti kitas perkančiosios organizacijos funkcijas. Šis pirkimas yra prekių pirkimas. Pirkimo objektas – elektroninių ryšių ir elektros tinklų pasyviniai elementai ir eksploatacinės medžiagos. Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje. Pirkimo metu tikslus prekių kiekis nėra žinomas, todėl galimi dideli kiekių svyravimai (galima paklaida – iki 40 proc.). Prekių pristatymo terminai nurodyti techninės specifikacijos bendrojoje dalyje. Prekių pristatymo vieta – Sausio 13-osios g. 10, Vilnius. Tiekėjui pristačius prekes pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Prekių tiekimo terminas  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Prekių pakeitimo terminas garantinio termino metu  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Papildomas garantijos terminas  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 201-487932
2019-625680

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S1-66

Pavadinimas: Elektroninių ryšių ir elektros tinklų pasyviniai elementai ir eksploatacinės medžiagos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-12-10
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "ECO SPRENDIMAI"
302476022
Ateities g.15A, Vilnius
Vilniius
LT-08303
LT
Telefonas: +370 52660661
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas: http://WWW.ECOSPRENDIMAI.LT

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Mažiausios kainos pasiūlymas:  181365.51  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  197960.21  EUR   į kurį atsižvelgta

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą prekių apimtį. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, kadangi pirkimo objektą sudaro glaudžiai tarpusavyje susijusios prekės ir jų dalys. Pirkimo objektą išskaidžius į dalis, pirkimo sutarties vykdymas taptų sudėtingas techniniu požiūriu, kadangi skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimą vykdytų tiekėjai, kurie turėtų naudoti vienas kito prekes, iškiltų grėsmė sklandžiam perkančiosios organizacijos funkcijų vykdymui ir rezultatų vientisumui. Suskaidžius pirkimą į dalis ir prekes tiekiant skirtingiems tiekėjams, kiltų per didelė prekių tiekėjų koordinavimo našta, galimai atsirastų prekių tiekimo sutrikimai bei kiltų rizika dėl tiekėjų atsakomybių ribų. Tikėtina, kad perkant mažesnius kiekius atskiromis dalimis kaina būtų didesnė.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-12-11
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.