Forumo organizavimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra
125447177
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius
Vilnius
08247
LT
Asmuo ryšiams: Vaida Klimaitė
Telefonas: +370 62016926
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.inovacijuagentura.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=685936
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Verslumo ir eksporto skatinimas Lietuvoje, verslo konsultacijos ir kita veikla, nustatyta įstaigos įstatuose

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Forumo organizavimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Forumo organizavimo paslaugos, daugiau informacijos pateikta pirkimo dokumentuose
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 181818.18  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

VšĮ „Inovacijų agentūra“ siekia įsigyti renginio organizavimo paslaugas nacionalinės reikšmės tarptautinio renginio „Life Sciences Baltics“ 2023 (toliau vadinama – Renginys arba LSB 2023) organizavimui Vilniaus mieste. LSB 2023 – tarptautinio masto gyvybės mokslų renginys, kuriame dalyvaus gyvybės mokslų sektoriaus ekspertai, mokslininkai, biotechnologijų, farmacijos, medicininės įrangos sektoriuje veikiančios įmonės, įstaigos, universitetai ir tyrimų centrai iš viso pasaulio. Numatomas renginio dalyvių skaičius – 1000 asmenų.
Renginio organizavimo paslaugas sudaro šios dalys:
1. Renginio platformos (licencijos), skirtos konferencijų ir renginių dalyvių registracijoms, dalyvių profiliams sukurti ir B2B susitikimams organizuoti, nuoma;
2. Renginio bilietų dalyviams pardavimas;
3. Parodos stendų pardavimas ir parodos organizavimas;
4. Renginio techninio įgyvendinimo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Scenos apipavidalinimo sprendimas  /  Lyginamasis svoris:  23
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  B2B susitikimų erdvės apipavidalinimo sprendimas  /  Lyginamasis svoris:  23
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Renginio atidarymo pasirodymas  /  Lyginamasis svoris:  14
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 181818.18  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi neturėti privalomų tiekėjų pašalinimo pagrindų ir kartu su pasiūlymų pateikti EBVPD. Perkančioji organizacija pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to Tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėtoju.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Pirkėjas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Paslaugų teikėjui pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
2. Jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo, netinkamai vykdo ar vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas turi sumokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 3.2 punkte, už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną. Pirkėjas delspinigius Paslaugų teikėjui gali išskaičiuoti iš Paslaugų teikėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų.
Kitos Pirkimo sutarties vykdymo sąlygos nurodytos Pirkimų sąlygų 9 priede "Sutarties projektas".

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-02-14
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-02-14
Vietos laikas:  10:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-01-31
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.