GATVIŲ ŠVIESTUVŲ STULPAI SU PRIEDAIS

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus apšvietimas"
120125820
Elektrinės g. 1
Vilnius
03150
LT
Asmuo ryšiams: Vytautas Rasimavičius
Telefonas: +370 52496127
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausapsvietimas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=550790
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

GATVIŲ ŠVIESTUVŲ STULPAI SU PRIEDAIS
Nuorodos numeris:  ŠVIESTUVŲ STULPAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34928520  -  Šviestuvų stulpai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas susideda iš 2 (dviejų) dalių: 1. Apšvietimo tinklo Modernizavimo I etapui, remontui ir plėtrai numatoma įsigyti iki 3250 komplektų 5-8,5 m aukščio virš pamato gatvių šviestuvų stulpų įstatomų į pamatą su pamatais ir gembėmis; 2. Modernizavimo II etapui numatoma įsigyti 858 komplektų 5-10 m aukščio virš pamato gatvių šviestuvų stulpų įstatomų į pamatą su pamatais ir gembėmis
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 698000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

GATVIŲ ŠVIESTUVŲ STULPAI SU PRIEDAIS - Modernizavimo I etapui, remontui ir plėtrai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34928520  -  Šviestuvų stulpai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Apšvietimo tinklo Modernizavimo I etapui, remontui ir plėtrai numatoma įsigyti iki 3250 komplektų 5-8,5 m aukščio virš pamato gatvių šviestuvų stulpų įstatomų į pamatą su pamatais ir gembėmis. Esant poreikiui, Perkantysis subjektas gali užsakyti ir įsigyti papildomą prekių kiekį, kuris negali viršyti 10% pirkimo Sutarties vertės. Prekių aprašymas bei reikalaujamos savybės pateiktos pirkimo sąlygų priede Nr.1 (Techninėje specifikacijoje).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 562000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tiekimo terminas gali būti pratęstas laikotarpiui iki kol bus atliktas naujas pirkimas, tačiau ne ilgesniam kaip 6 (šeši) mėnesiai, tomis pačiomis, Sutartyje numatytomis sąlygomis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

GATVIŲ ŠVIESTUVŲ STULPAI SU PRIEDAIS - Modernizavimo II etapui
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34928520  -  Šviestuvų stulpai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Modernizavimo II etapui numatoma įsigyti 858 komplektų 5-10 m aukščio virš pamato gatvių šviestuvų stulpų įstatomų į pamatą su pamatais ir gembėmis. Prekių aprašymas bei reikalaujamos savybės pateiktos pirkimo sąlygų priede Nr.1 (Techninėje specifikacijoje).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 136000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tiekimo terminas gali būti pratęstas laikotarpiui iki kol bus atliktas naujas pirkimas, tačiau ne ilgesniam kaip 6 (šeši) mėnesiai, tomis pačiomis, Sutartyje numatytomis sąlygomis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pateikta paraiška finansavimui projekto „UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamo apšvietimo tinklo modernizavimo II etapas“ Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0036.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas užpildytas ir pasirašytas EBVPD (4 priedas). Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti šių subjektų EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kitos finansų įstaigos, kuriai suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimosi reitingas ne mažesnis kaip B2 (Moody‘s) arba B (Standard&Poor’s, Fitch) (jei Lietuvos Respublikoje veikiantis komercinis bankas arba užsienio banko filialas neturi savarankiško reitingo, vertinamas šį banką ar filialą patronuojančio banko reitingas) garantija arba privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti atitinkamą sumą į UAB „Vilniaus apšvietimas“ sąskaitą LT577180300038467698 AB Šiaulių banko Vilniaus filiale. Užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė, kaip 5 (penki) procentai nuo siūlomos pirkimo objekto kiekvienos dalies vertės su PVM.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimui Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Perkančiajam subjektui 5 (penkių) procentų vertės nuo Tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM pirmo pareikalavimo neatšaukiamą besąlyginę (-į) – banko garantiją (originalas) kartu su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu arba atitinkamą sumą pervesti į UAB „Vilniaus apšvietimas“ sąskaitą LT577180300038467698 AB Šiaulių banko Vilniaus filiale.
Už įsipareigojimų nevykdymą bus taikomi Sutartyje (3 priedas) numatyti delspinigiai ir baudos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-12-28
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-03-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-12-28
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Perkančiojo subjekto būstinėje adresu Elektrinės g. 1, Vilnius, arba nuotoliniu būdu, Komisijos posėdyje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja vokų plėšimo procedūroje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-20
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.