Hologramos lipdukų su apsaugine plėvele gamybos paslaugos

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Valstybės įmonė 'REGITRA'
110078991
Liepkalnio g. 97
02121  Vilnius
LT
Kam: Ramunė Kailiūnienė
Telefonas: +370 2646466
El. paštas: ramune.kailiuniene@regitra.lt
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Bendros viešosios paslaugos
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Sutarčiai suteiktas pavadinimas:

Hologramos lipdukų su apsaugine plėvele gamybos paslaugos

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
  Kategorijos Nr.  26:  Kitos paslaugos
  Jei tai sutartis dėl 21 – 26 kategorijų paslaugų (žr. C3 priedą), ar sutinkate, kad šis skelbimas būtų paskelbtas?: taip
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  VĮ “Regitra“ padaliniai

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.4)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Perkamos hologramos lipdukų su apsaugine plėvele gamybos paslaugos

  II.1.5)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  79823000   Spausdinimo ir pristatymo paslaugos
  II.2)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  II.2.1)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  Vertė: 262012.80 EUR
  Be PVM

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Derybų procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą
  Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (ESOL):
  Direktyva 2009/81/EB
  1) Sprendimo pagal Direktyvos 2009/81/EB 28 str. pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, priežastys
  Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal: ne
  Visi pasiūlymai, pateikti pagal ribotą procedūrą, derybų procedūrą, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą, ar konkurencinį dialogą, buvo netvarkingi ar nepriimtini. Į derybas buvo pakviesti tik tie dalyviai, kurie atitiko kokybinius atrankos kriterijus:  ne
  Nustatyti ribotos procedūros ir derybų procedūros, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą, laikotarpiai yra nesuderinami su krizės lemiama skuba:  ne
  Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas negalėjo numatyti, laikantis atitinkamoje direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų:  ne
  Atlikti darbus, tiekti prekes ir teikti paslaugas gali tik konkretus dalyvis dėl šių priežasčių: ne
  Sutartis susijusi su mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugomis, išskyrus nurodytąsias Direktyvos 2009/81/EB 13 straipsnyje:  ne
  Numatomi tiekti produktai pagaminti tik mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais direktyvoje nustatytomis sąlygomis:  ne
  Papildomi darbai, tiekimas ar paslaugos užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų:  ne
  Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų..:  ne
  Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal:  ne
  2) Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą ESOL
  Sutarties objektas – Direktyvos II priedo B dalyje išvardytos paslaugos
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Surengtas elektroninis aukcionas:  ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.1)

  Perkančiosios organizacijos/ subjekto priskirtas bylos numeris

  2019

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  2019-619164

  V dalis: Sutarties sudarymas

  Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas:

  Hologramos lipdukų su apsaugine plėvele gamybos paslaugos

  V.1)

  Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:

  2019-07-19
  V.2)

  Informacija apie pasiūlymus

  Gautų pasiūlymų skaičius: 3
  Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
  V.3)

  Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

  UAB "Lodvila"
  110753474
  Sėlių g. 3A
  08125  Vilnius
  LT
  Telefonas: +370 52790097
  Interneto adresas: http://www.lodvila.lt
  V.4)

  Informacija apie sutarties vertę

  Bendra galutinė sutarties vertė:
  Vertė: 262012.80 EUR
  Be PVM
  V.5)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
  Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
  Dalis: 70 %
  Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir procentinį dydį:

  Hologramos lipdukų su apsaugine plėvele gamyba.

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.3)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.3.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.3.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo IV skyriuje (Ginčų sprendimas) nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo IV skyriuje nustatyta tvarka.

  VI.3.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.4)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2019-11-08
  Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
  XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
  XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
  Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.