Antradienis, rugpjūčio 16 d.

Įranga riaušėms malšinti

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
300666165
M. K. Paco g. 4
Vilnius
10309
LT
Asmuo ryšiams: Lina Giedrienė
Telefonas: +370 70748054
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vstarnyba.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=637353
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Įranga riaušėms malšinti
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

35220000  -  Įranga riaušėms malšinti
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – įranga riaušėms malšinti (toliau – prekės).
Pirkimas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis:
1-a pirkimo objekto dalis – antiriaušinis komplektas:
1)antiriaušinė liemenė, rankų ir kojų apsaugos, preliminarus kiekis – 30 komplektų;
2) antiriaušinis skydas, preliminarus kiekis – 30 vienetų;
3) antiriaušinis šalmas su dujokauke ir filtrais, preliminarus kiekis – 30 komplektų.
2-a pirkimo objekto dalis – lazda „Tonfa“ su dėklu, preliminarus kiekis – 130 vienetų;
3-ia pirkimo objekto dalis – taktinės pirštinės, nusileidimo virve pirštinės:
1) taktinės pirštinės, preliminarus kiekis – 676 poros;
2) nusileidimo virve pirštinės, preliminarus kiekis – 63 poros.
4-a pirkimo objekto dalis – ekipuotės krepšys, preliminarus kiekis – 181 vienetas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

1-a pirkimo objekto dalis - antiriaušinis komplektas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18424000  -  Pirštinės
18930000  -  Maišai ir krepšiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
M. K. Paco g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1-a pirkimo objekto dalis – antiriaušinis komplektas:
antiriaušinė liemenė, rankų ir kojų apsaugos, preliminarus kiekis – 30 komplektų;
antiriaušinis skydas, preliminarus kiekis – 30 vienetų;
antiriaušinis šalmas su dujokauke ir filtrais, preliminarus kiekis – 30 komplektų
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2-a pirkimo objekto dalis - lazda "Tonfa" su dėklu
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18424000  -  Pirštinės
18930000  -  Maišai ir krepšiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
M. K. Paco g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2-a pirkimo objekto dalis – lazda „Tonfa“ su dėklu, preliminarus kiekis – 130 vienetų
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

3-ia pirkimo objekto dalis - taktinės pirštinės, nusileidimo virve pirštinės
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18424000  -  Pirštinės
18930000  -  Maišai ir krepšiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
M. K. Paco g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

3-ia pirkimo objekto dalis – taktinės pirštinės, nusileidimo virve pirštinės:
taktinės pirštinės, preliminarus kiekis – 676 poros;
nusileidimo virve pirštinės, preliminarus kiekis – 63 poros
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

4-a pirkimo objekto dalis - ekipuotės krepšys
Pirkimo dalies Nr.:  4
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18424000  -  Pirštinės
18930000  -  Maišai ir krepšiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
M. K. Paco g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

4-a pirkimo objekto dalis – ekipuotės krepšys, preliminarus kiekis – 181 vienetas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Reikalavimai pašalinimo pagrindams pateikti pirkimo sąlygose.
Vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalimi, pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
3. prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Prekių pristatymo adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius.
Prekės bus užsakomos pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti maksimalios sutarties vertės. Prekės bus užsakomos pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti maksimalios sutarties vertės.
Sutarties galiojimo trukmė įskaitant atsiskaitymo terminą – 12 (dvylika) mėnesių.
Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu (užtikrinimo dydis bei sąlygos aprašytos pirkimo sąlygų 3 priedo "Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas" VII skyriuje.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-06-13
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-06-13
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
M. K. Paco g. 4, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose. Informacija apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas kainas suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, bus pateikta po sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-05-10
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.