KILIMO IR TŪPIMO BEI RIEDĖJIMO TAKŲ SIŪLIŲ TVARKYMO, SANDARINIMO, SIGNALINIŲ ŽIBURIŲ SISTEMOS ELEMENTŲ DEFEKTŲ DANGOJE ŠALINIMAS

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė
300058177
Lakūnų g. 3, Šiaulių m., LT-77103 Šiaulių m. sav
Šiauliai
77103
LT
Asmuo ryšiams: Artūras Klėtkus
Telefonas: +370 70683379
Faksas: +370 41592192
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://kariuomene.kam.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=463917
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

KILIMO IR TŪPIMO BEI RIEDĖJIMO TAKŲ SIŪLIŲ TVARKYMO, SANDARINIMO, SIGNALINIŲ ŽIBURIŲ SISTEMOS ELEMENTŲ DEFEKTŲ DANGOJE ŠALINIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45235210  -  Kilimo ir tūpimo takų dangos keitimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

KILIMO IR TŪPIMO BEI RIEDĖJIMO TAKŲ SIŪLIŲ TVARKYMO, SANDARINIMO, SIGNALINIŲ ŽIBURIŲ SISTEMOS ELEMENTŲ DEFEKTŲ DANGOJE ŠALINIMAS
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 137784.29  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45235210  -  Kilimo ir tūpimo takų dangos keitimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lakūnų gatvė 3, Šiauliai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

KILIMO IR TŪPIMO BEI RIEDĖJIMO TAKŲ SIŪLIŲ TVARKYMO, SANDARINIMO, SIGNALINIŲ ŽIBURIŲ SISTEMOS ELEMENTŲ DEFEKTŲ DANGOJE ŠALINIMAS (pagal poreikį)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 137784.29  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties pratęsimas – jei likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštu nepareiškė noro nutraukti Sutartį, tai Sutartis laikoma pratęsta dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui tomis pačiomis Sutarties sąlygomis. Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus. Bendras Sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Pateikiama informacija apie tai, kad pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Taip pat, šiame punkte gali būti nurodomi taikomi pirkime tiekėjo pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.1.2)
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Už atsisakymą vykdyti paslaugas Pardavėjas moka 7 procentų sutarties vertės baudą.
2. Už atsisakymą laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus Pardavėjas moka 0,2 procentą paslaugos vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
3. Už pateiktas Paslaugas Pirkėjas apmoka Pardavėjui per 30 dienų nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo mokestiniu pavedimu per banką pagal per “E. sąskaita” sistemą pateiktas sąskaitas-faktūras.
4. Teikėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas užtikrinamas 5 (penkių) procentų dydžio, skaičiuojamo nuo pateikiamo pasiūlymo vertės, bauda. Pateikdamas pasiūlymą konkursui, teikėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai sumokėti atitinkamo dydžio baudą, jeigu:
1. teikėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;
2. teikėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, raštu atsisako sudaryti sutartį arba iki nurodyto laiko nepasirašo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį konkurso dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-05
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-09-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-05
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro 83
Šiauliai
LT-77103
LT
Telefonas: +370 41592144
Interneto adresas: http://www.teismai.lt/lt

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-06-17
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.