Ketvirtadienis, birželio 17 d.

Klaipėdos universiteto akademinių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (mokymų) paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos universitetas
211951150
H.Manto g. 84
Klaipėda
92294
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Šlažienė
Telefonas: +370 46398928
El. paštas: rasa.slaziene@ku.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ku.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=537389
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Klaipėdos universiteto akademinių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (mokymų) paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80500000  -  Apmokymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Klaipėdos universiteto akademinių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (mokymų) paslaugos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 207000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80500000  -  Apmokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Klaipėdos universiteto akademinių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (mokymų) paslaugos: anglų kalbos kursai, nuotolinių mokymų metodų kursai, MTEP intelektinės nuosavybės teisių valdymo ir komercinimo kursai, konfliktų ir streso valdymo kursai, mokslinių tyrimų kompetencijų ugdymo bei tarptautinio lygio mokslinių straipsnių (pagal Lietuvos mokslo tarybos (toliau LMT)) metodiką) rengimo kursai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2021-07-01
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Numatoma galimybė šį terminą pratęsti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo rašytiniu susitarimu, jeigu bus pratęsiamas ES fondų lėšomis finansuojamo projekto finansavimo sutarties įgyvendinimo terminas.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Klaipėdos universitete vykdomų studijų kokybės gerinimas ir universiteto valdymo tobulinimas atliepiant miesto ir regiono poreikiu“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-01-0002

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų III skyriuje.
2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama šių konkurso sąlygų 3 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu)
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Atsiskaitoma su Tiekėju už tinkamai ir laiku faktiškai suteiktas kiekvienos grupės mokymo paslaugas į Tiekėjo rekvizituose nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos. PVM sąskaitų faktūrų išrašymo pagrindas yra Sutarties šalių pasirašyti paslaugų perdavimo-priėmimo aktai. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas per 5 dienas po kiekvienos grupės mokymų pabaigos, jeigu paslaugos atitinka Sutarties reikalavimus, suteiktos laiku, yra tinkamos ir kokybiškos. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius paslaugų, Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku ir (arba) tinkamai nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-02
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-01-02
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-02
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Klaipėdos universitetas, Viešųjų pirkimų skyrius, 302 kab., H. Manto g. 84, Klaipėda
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra atliekama tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-21
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.