Šeštadienis, balandžio 17 d.

Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) diegimo priežiūros paslaugos

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
188602751
Totorių g. 25/3
LT-01121  Vilnius
LT
Kam: Rasa Vyšniauskienė
Telefonas: +370 52785045
El. paštas: rasa.vysniauskiene2@kam.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.kam.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4603
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=466173&B=PPO
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Sutarčiai suteiktas pavadinimas:

Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) diegimo priežiūros paslaugos

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
  Kategorijos Nr.  26:  Kitos paslaugos
  Jei tai sutartis dėl 21 – 26 kategorijų paslaugų (žr. C3 priedą), ar sutinkate, kad šis skelbimas būtų paskelbtas?: taip
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Vilnius

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.4)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Perkančioji organizacija numato įsigyti krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) diegimo priežiūros paslaugas. Paslaugų teikimo vieta – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, adresu Totorių g. 25/3 Vilnius, taip pat Krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai, kuriuose vyks krašto apsaugos resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) diegimo darbai.

  II.1.5)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  72220000   Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
  II.2)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  II.2.1)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  Vertė: 321600 EUR
  Be PVM

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Ribota procedūra
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Surengtas elektroninis aukcionas:  ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  Skelbimas apie pirkimą
  Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 126-309618  of 2019-07-02
  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  2019-690484

  V dalis: Sutarties sudarymas

  Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas:

  Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) diegimo priežiūros paslaugos

  V.1)

  Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:

  2019-09-19
  V.2)

  Informacija apie pasiūlymus

  Gautų pasiūlymų skaičius: 1
  Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
  V.3)

  Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

  UAB S4ID
  300034607
  Lvovo g. 105A
  Vilnius
  LT
  Interneto adresas:
  V.4)

  Informacija apie sutarties vertę

  Bendra galutinė sutarties vertė:
  Vertė: 321600 EUR
  Be PVM
  V.5)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.3)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.3.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.3.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Ginčai tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų nagrinėjami Įstatymo IV skyriuje nustatyta tvarka.

  Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

  VI.3.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.4)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2020-12-18
  Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
  XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
  XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
  Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.