Ketvirtadienis, birželio 17 d.

Lauko uniformos drėgnam orui komplekto (striukė ir kelnės) viešasis pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
304740061
Šv. Ignoto g. 6
Vilnius
01144
LT
Asmuo ryšiams: Eleonora Lavrukaitis
Telefonas: +370 70680288
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://gra.lrv.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=445228
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lauko uniformos drėgnam orui komplekto (striukė ir kelnės) viešasis pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

18110000  -  Profesiniai drabužiai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija atviro konkurso būdu vykdo lauko uniformoms drėgnam orui komplekto (striukės ir kelnių) viešąjį pirkimą.
Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskiras pirkimo dalis kadangi perkamos Lietuvos kariuomenės padaliniams skirtos vienos rūšies Prekės (identiškos spalvos ir audinio, su vienodo atspalvio dekoratyvinėmis detalėmis, furnitūra ir pagalbinėmis medžiagomis).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: NE
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) pirkimo objektas (-ai) pagal BVPŽ <i>(jei yra)</i>

18110000  -  Profesiniai drabužiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Maksimalus perkamų prekių kiekis per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius – iki 21 000 (dvidešimt vienas tūkstantis) komplektų.
Minimalus perkamų prekių kiekis – 11 000 (vienuolika tūkstančių) komplektų, kuris turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – pirkimo–pardavimo sutartis) įsigaliojimo dienos.
Likęs prekių kiekis – ne didesnis kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) komplektų turi būti pristatomas pagal užsakymus ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: NE
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: NE
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: NE
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: NE

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti užpildytą EBVPD pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus, patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD forma pateikiama konkursų sąlygų 5 priede „Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento forma“ (EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt, atsisiunčiama ir pateikiama su pasiūlymu). EBVPD forma pateikiama pdf formatu. Kiekvienas pdf formatu teikiamas EBVPD turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma (7 (septyni) proc. nuo pasiūlymo kainos be PVM) ir galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 38 (trisdešimt aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties Bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. (Taikoma, jei sutarties bendra kaina didesnė arba lygi 30 tūkst. Eur be PVM).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : TAIP
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-04-08
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-04-08
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais (elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu Komisijos posėdyje skelbime apie pirkimą nurodytu laiku, adresu – Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos, Šv. Ignoto g. 6, Vilnius.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  NE
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-02-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.