Šeštadienis, birželio 06 d.

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų priešmininių laivų „Skalvis“ (M53) ir „Kuršis“ (M54) sonarų, valdymo ir vadovavimo sistemų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos kariuomenė
188732677
Šv. Ignoto g. 8
01144   Vilnius
LT
Kam: Ramunė Bernotienė
Telefonas: +370 852785229
El. paštas: ramune.bernotiene@kam.lt
Faksas: +370 852735646
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.kam.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4442
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=429269&B=PPO
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Sutarčiai suteiktas pavadinimas:

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų priešmininių laivų „Skalvis“ (M53) ir „Kuršis“ (M54) sonarų, valdymo ir vadovavimo sistemų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
  Kategorijos Nr.  1:  Priežiūros ir remonto paslaugos
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Klaipėda

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.4)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Pirkimas vykdomas pagal VPAGSSĮ neskelbiamų derybų su vienu tiekėju būdu ne CVP IS priemonėmis.

  II.1.5)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  50640000   Karo laivų remonto ir priežiūros paslaugos
  II.2)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  II.2.1)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  Vertė: 3197691 EUR
  Be PVM

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Derybų procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą
  Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (ESOL):
  Direktyva 2009/81/EB
  1) Sprendimo pagal Direktyvos 2009/81/EB 28 str. pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, priežastys
  Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal: ne
  Visi pasiūlymai, pateikti pagal ribotą procedūrą, derybų procedūrą, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą, ar konkurencinį dialogą, buvo netvarkingi ar nepriimtini. Į derybas buvo pakviesti tik tie dalyviai, kurie atitiko kokybinius atrankos kriterijus:  ne
  Nustatyti ribotos procedūros ir derybų procedūros, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą, laikotarpiai yra nesuderinami su krizės lemiama skuba:  ne
  Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas negalėjo numatyti, laikantis atitinkamoje direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų:  ne
  Atlikti darbus, tiekti prekes ir teikti paslaugas gali tik konkretus dalyvis dėl šių priežasčių:
  techninių
  Sutartis susijusi su mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugomis, išskyrus nurodytąsias Direktyvos 2009/81/EB 13 straipsnyje:  ne
  Numatomi tiekti produktai pagaminti tik mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais direktyvoje nustatytomis sąlygomis:  ne
  Papildomi darbai, tiekimas ar paslaugos užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų:  ne
  Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų..:  ne
  Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal:  ne
  2) Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą ESOL
  ne

  Šios paslaugos perkamos periodiškai. Įmonė, su kuria sudaryta sutartis, modernizavo šiuos laivus ir daugelis techninių sprendimų yra apsaugoti intelektualinės nuosavybės teisėmis, todėl jokia kita įmonė negalėtų suteikti tokių paslaugų.

  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Surengtas elektroninis aukcionas:  ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  V dalis: Sutarties sudarymas

  Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas:

  Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų priešmininių laivų „Skalvis“ (M53) ir „Kuršis“ (M54) sonarų, valdymo ir vadovavimo sistemų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

  V.1)

  Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:

  2018-07-05
  V.2)

  Informacija apie pasiūlymus

  Gautų pasiūlymų skaičius: 1
  Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
  V.3)

  Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

  Thales UK Limited
  868273
  Ocean House, Templecombe
  Somerset, BA8 0DH
  UK
  Telefonas: +00 441963372326
  El. paštas: clare.french@uk.thalesgroup.com
  Interneto adresas:
  V.4)

  Informacija apie sutarties vertę

  Bendra galutinė sutarties vertė:
  Vertė: 3197691 EUR
  Be PVM
  V.5)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.3)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.3.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.3.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais terminais.

  VI.3.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.4)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2019-06-13
  Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
  XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
  XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
  Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.