Miesto stotelių įrengimo/atnaujinimo darbai

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Vitalija Gelažienė
Telefonas: +370 34947562
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=551248
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Miesto stotelių įrengimo/atnaujinimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – miesto stotelių įrengimo/atnaujinimo darbai: esamų autobusų stotelių remonto ir naujų autobusų stotelių įrengimo darbai; paruošiamieji informacinių švieslenčių įrengimo darbai (toliau – Darbai). Švieslentės šiuo pirkimu neperkamos. Pirkimo objektas skaidomas į dvi atskiras pirkimo objekto dalis: I pirkimo objekto dalis – „Esamų autobusų stotelių remonto ir naujų autobusų stotelių įrengimo darbai“; II pirkimo objekto dalis – „Paruošiamieji informacinių švieslenčių įrengimo darbai“. Pasiūlymus galima teikti vienai arba abiem pirkimo objekto dalims. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 194966.57  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Esamų autobusų stotelių remonto ir naujų autobusų stotelių įrengimo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45213311  -  Autobusų stočių statybos darbai
45213315  -  Autobusų stotelių stoginių statybos darbai
45232000  -  Pagalbiniai vamzdynų ir kabelių klojimo darbai
45233161  -  Pėsčiųjų takų statybos darbai
45233220  -  Kelių dangos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – esamų autobusų stotelių remonto ir naujų autobusų stotelių įrengimo darbai. (toliau – Darbai).
Preliminarūs stambiausi darbai ir jų kiekiai: atnaujinamų esamų/įrengiamų naujų autobusų stotelių kiekis – 13 vnt. Vietos pažymėtos žemėlapiuose (techninėje specifikacijoje).
Perkamų darbų preliminarūs kiekiai pateikti techninėje specifikacijoje ir darbų kiekių žiniaraštyje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 115000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektas Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0003 „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste“.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Paruošiamieji informacinių švieslenčių įrengimo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45232000  -  Pagalbiniai vamzdynų ir kabelių klojimo darbai
45213315  -  Autobusų stotelių stoginių statybos darbai
45213311  -  Autobusų stočių statybos darbai
45233161  -  Pėsčiųjų takų statybos darbai
45233220  -  Kelių dangos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – paruošiamieji informacinių švieslenčių įrengimo darbai (toliau – Darbai). Švieslentės šiuo pirkimu neperkamos.
Preliminarūs stambiausi darbai ir jų kiekiai: paruošiamieji informacinių švieslenčių įrengimo darbai atliekami 20-yje stotelių. Vietos pažymėtos žemėlapiuose (techninėje specifikacijoje).
Perkamų darbų preliminarūs kiekiai pateikti techninėje specifikacijoje ir darbų kiekių žiniaraštyje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 79966.57  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektas Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0003 „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir deklaruodamas, kad jis ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka reikalavimus tiekėjams (pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimus, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (jeigu taikytina)), pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, neturi pateikti EBVPD. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/, o užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo:
1. Tiekėjas;
2. Kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3. Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Taikoma I pirkimo objekto daliai:
Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, privalo turėti bent vieną specialistą, turintį statybos inžinieriaus aukštojo mokslo arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį užsienio mokslo ir studijų institucijoje įgytą išsilavinimą, arba statybos vadovo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės.
Pateikiama:
1) siūlomų specialistų sąrašas (konkurso sąlygų 2 priedas);
2) siūlomo specialisto statybos inžinieriaus aukštojo mokslo arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto kaip jam lygiaverčio užsienio mokslo ir studijų institucijoje įgyto išsilavinimą patvirtinančio dokumento arba kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti statybos vadovo pareigas statinių grupėje susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės, kopija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Kadangi sutartį numatoma finansuoti savivaldybės biudžeto ir ES lėšomis naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 k. d. apmokėjimo terminai, numatoma, kad su Rangovu už tinkamai ir laiku atliktus darbus bus atsiskaitoma ne ilgiau nei per 60 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Sutartyje numatoma bauda - 10 proc. pradinės sutarties vertės ir delspinigiai - 0,04proc. nuo pradinės sutarties vertės per dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-12-09
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-03-09
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-12-09
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pradinis susipažinimas vyks elektroniniu būdu Viešojo pirkimo komisijos posėdyje .
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradiniame susipažinime su pasiūlymais tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymai teikiami el. būdu CVP IS priemonėmis (elektroninis pirkimas).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-24
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.