Antradienis, rugpjūčio 11 d.

Mokslo knygų ir leidybos paslaugų įsigijimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA
111958852
GEDIMINO PR.3, VILNIUS
VILNIUS
LT-01103
LT
Asmuo ryšiams: Greta Tumkevičienė
Telefonas: +370 52111218
El. paštas: g.tumkeviciene@lma.lt
Faksas: +370 52618464
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lma.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=486821
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokslo knygų ir leidybos paslaugų įsigijimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

22110000  -  Spausdintos knygos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tiekėjas, sudaręs sutartį su Perkančiąja organizacija, turi išleisti 3 (tris) ekspertų atrinktas mokslo populiarinimo knygas:
1. Lee McIntyre: Post-Truth (2018);
2. Sam Kean: Caesar's Last Breath: Decoding the Secrets of the Air Around Us (2017);
3. Charles Graebe: The Breakthrough: Immunotherapy and the Race to Cure Cancer (2018) .
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79970000  -  Leidybos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Gedimino pr. 3, Vilniuje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Trijų ekspertų atrinktų mokslo populiarinimo knygų leidyba (įskaitant, bet neapsiribojant tekstų vertimą, maketavimą, spausdinimą).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2021-12-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo ir/ar Sutarties vykdymo metu, šalių sutarimu sutarties terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams. Pratęsimų skaičius – ne daugiau kaip 1 (vienas) kartas.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ (09.3.3-ESFA-V-711-02-0001).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui dėl savo kaltės laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai 0,1 procento nuo neįvykdytų paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Akademijai dėl savo kaltės neatsiskaičius laiku, skaičiuojami delspinigiai – 0,1 procento nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną. Nutraukus sutartį dėl tiekėjo kaltės, jis įsipareigoja sumokėti 10 proc. sutarties vertės dydžio baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos atlyginti Akademijos patirtus nuostolius.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-12-03
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-12-03
Vietos laikas:  11:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
LT
Interneto adresas: www.vat.lt

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-11-19
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.