Mokslo paskirties pastatų 1C2b ir 2C2b, Vakarų g. 15, Kaune, paprastojo remonto darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Asta Kudirkienė
Telefonas: +370 37425891
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=583746
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokslo paskirties pastatų 1C2b ir 2C2b, Vakarų g. 15, Kaune, paprastojo remonto darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45260000  -  Stogų dengimas ir kiti specialieji profesiniai statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Atlikti mokslo paskirties pastatų 1C2b ir 2C2b, Vakarų g. 15, Kaune, paprastojo remonto darbus pagal pridedamą Supaprastintą projektą „Mokslo paskirties pastatų 1C2b ir 2C2b, Vakarų g. 15, Kaune paprastojo remonto projektas“ ir suteikti Darbams atlikti būtinas inžinerines paslaugas (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas, pastatų energetinio efektyvumo sertifikavimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms, kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas) bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus. Darbų atlikimo terminas yra 12 mėnesių nuo Statybos darbų pradžios.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45260000  -  Stogų dengimas ir kiti specialieji profesiniai statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla, Vakarų g. 15, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Atlikti mokslo paskirties pastatų 1C2b ir 2C2b, Vakarų g. 15, Kaune, paprastojo remonto darbus pagal pridedamą Supaprastintą projektą „Mokslo paskirties pastatų 1C2b ir 2C2b, Vakarų g. 15, Kaune paprastojo remonto projektas“ ir suteikti Darbams atlikti būtinas inžinerines paslaugas (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas, pastatų energetinio efektyvumo sertifikavimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms, kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas) bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus. Darbų atlikimo terminas yra 12 mėnesių nuo Statybos darbų pradžios.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama Sutarties 7.4 papunktyje nurodyta vertė (5 proc. nuo pradinės sutarties vertės) ir esant šioms aplinkybėms:
- duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, jų įrengimą nebuvimas arba klaidingi duomenys;
- aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame Supaprastintame projekte ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Supaprastinto projekto duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;
- Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;
- įvykdyto ar vykdomo Projekto vientisumo užtikrinimas;
- kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;
- kai Supaprastintame projekte nurodytos Medžiagos, Įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, Medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.
Šiame punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas susitarimu, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas pagal įgaliojimą, įgaliojusi organizacija Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjai turi turėti teisę verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti. Detalus kvalifikacinio reikalavimo aprašymas pateiktas pirkimo dokumentuose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už atliktus darbus atsiskaitoma sutartyje nustatyta tvarka per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko / kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito garantuotojo, turinčio teisę verstis šia veikla, išduotu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentu, delspinigiais ir baudomis. Visos sutarties atsiskaitymo bei vykdymo sąlygos nurodytos sutarties projekte (pirkimo dokumentų 5 priede).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-06-30
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-10-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-06-30
Vietos laikas:  11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-17
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.