Nespalvinių daugiafunkcinių įrenginių viešasis pirkimas

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos kriminalinės policijos biuras
188785270
Saltoniškių g. 19
Vilnius
08105
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Beinorytė-Stonevičienė
Telefonas: +370 70063061
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://lkpb.policija.lrv.lt

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=741394
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

Nespalvinių daugiafunkcinių įrenginių viešasis pirkimas
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30121100  -  Fotokopijavimo aparatai
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-12-06
Vietos laikas:  09:00

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

1. Prekės turi būti pristatytos per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir turi įtakos tiekėjo prievolių̨ įvykdymo terminui ir (arba); 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir (arba); 3) atsiranda uždelsimas, kliūčių̨ ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir už̌ kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Perkančiajai organizacijai arba Perkančiosios organizacijos personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba); 4) pakeitimo būtinybė̇ atsirado dėl kitų aplinkybių̨, kurių kiekviena pirkimo sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.
3. Tiekėjui bus mokamas 100 proc. Sutarties kainos avansas.
4. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 15 d. arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei Sutartis įsigalioja po 2023 m. gruodžio 15 d., pateikti sąskaitą-faktūrą avansiniam mokėjimui ir banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, besąlyginį ir neatšaukiamą, visai avansinio mokėjimo sumai, galiojantį iki tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
III.2)

Paskelbimo data

2023-11-30

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)
Tvarkos aprašo 4.2 papunktį (I tipo ekologinis ženklas)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.