Objekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ (IV ir V etapo) rangos darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
167371234
Laisvės g. 8
Mažeikiai
89223
LT
Asmuo ryšiams: Gabrielė Budžienė
Telefonas: +370 44398226
Faksas: +370 44325844
NUTS kodas:  LT028 -  Telšių apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.mazeikiai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=526482
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Objekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ (IV ir V etapo) rangos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233140  -  Kelio darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Mažeikių miesto Pavenčių gatvės rekonstrukcijos darbai, pagal parengtą Techninį projektą „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės rekonstrukcijos darbai, įrengiant inžinerines saugaus eismo priemones“ ir „Mažeikių miesto Pavenčių rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus“ IV ir V etapo rekonstrukcijos darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233161  -  Pėsčiųjų takų statybos darbai
45233162  -  Dviračių takų statybos darbai
45233224  -  Dviejų eismo juostų kelių statybos darbai
45316110  -  Kelių apšvietimo įrenginių montavimas
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT028 -  Telšių apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Mažeikių miesto Pavasario gatvė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Mažeikių miesto Pavenčių gatvės rekonstrukcijos darbai, pagal parengtą Techninį projektą „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės rekonstrukcijos darbai, įrengiant inžinerines saugaus eismo priemones“ ir „Mažeikių miesto Pavenčių rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus“ IV ir V etapo rekonstrukcijos darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 2 punkte bei 71 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) - aktuali redakcija, kurioje tiekėjas deklaruoja tiekėjo pašalinimo padrindų nebuvimą/buvimą.
Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis statybos veikla bus tikrinama.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas nuo sutarties pasirašymo per 7 dienas užsakovui pateikia deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Užsakovui priimtino banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantijos ar laidavimo dokumentą, kurio vertė 5 proc. nuo tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros sutarties kainos.
2. Užsakovas mokėjimus rangovui už atliktus darbus apmoka per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo abiejų šalių suderinto tinkamai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir nuo sąskaitos faktūros už tinkamai atliktus darbus pateikimo užsakovui dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-08-07
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-10-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-08-07
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, pateikiamoje sdresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
76299
LT
Telefonas: +370 65216037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-23
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.