P-2022/6571 Kompiuterinės įrangos ir išmaniųjų ekranų Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro Jakų skyriui pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajono savival
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: Sandra Vilė
Telefonas: +370 46452332
El. paštas: [email protected]
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=649951
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

P-2022/6571 Kompiuterinės įrangos ir išmaniųjų ekranų Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro Jakų skyriui pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30200000  -  Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kompiuterinės įrangos ir išmaniųjų ekranų Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro Jakų skyriui pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kompiuterinė įranga Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro Jakų skyriui
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30121100  -  Fotokopijavimo aparatai
30121200  -  Fotokopijavimo įrenginiai
30213100  -  Nešiojamieji kompiuteriai
30213200  -  Planšetiniai kompiuteriai
30213300  -  Staliniai kompiuteriai
30230000  -  Su kompiuteriais susijusi įranga
30231000  -  Kompiuterių ekranai ir pultai
30236000  -  Įvairi kompiuterių įranga
30237000  -  Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys
30237410  -  Kompiuterių pelės
30237460  -  Kompiuterių klaviatūros
32351200  -  Ekranai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro Jakų skyrius, Pergalės g. 2A, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kompiuterinė įranga Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro Jakų skyriui:
Nešiojamas kompiuteris vaikams (3-4 klasių) 40 vnt.;
Kompiuteriai stacionarūs 7 vnt.;
Planšetės su įdėklais (1-2 klasių) mokiniams 40 vnt.;
Nešiojamas kompiuteriai 6 vnt.;
Kolonėlė prie kompiuterio 6 vnt.;
Mobilus planšečių pakrovėjas iki 20 vietų (2 vnt.);
Mobilus nešiojamųjų kompiuterių pakrovėjas iki 16 vietų (2 vnt.);
Multifunkcinis A3 spausdintuvas 1 vnt.;
Multifunkcinis A4 spausdintuvas 7 vnt.
Visos perkamos prekės ir reikalavimai joms nurodyti šio pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-10-30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Išmanieji ekranai Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro Jakų skyriui
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30231000  -  Kompiuterių ekranai ir pultai
30237000  -  Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys
32351200  -  Ekranai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro Jakų skyrius, Pergalės g. 2A, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šeši išmanieji ekranai Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro Jakų skyriui.
Ne mažiau 180 cm įstrižainės, ne mažiau 4K (3840x2160) taškų, ne mažiau 400 cd/m². Gamintojo deklaruojama veikimo trukmė ne mažiau 50000 val., negali būti ribojama kiek valandų per parą ekranas gali veikti.
Perkamos prekės ir reikalavimai joms nurodyti šio pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-10-30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: 1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD (Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ įstatymo 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus ir, jei taikoma, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai). Kartu su pasiūlymu užpildytą atskirą EBVPD turi pateikti: Pasiūlymą pateikęs tiekėjas; Kiekvienas tiekėjų grupės partneris atskirai savo EBVPD, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė; Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais bus remiamasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal VPĮ 49 straipsnį.
2. Perkančioji organizacija netikrina kvazisubtiekėjų pašalinimo pagrindų. Taip pat nereikalauja teikti EBVPD.
3. Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiosios organziacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.
4. Kartu su pasiūlymu EBVPD privalo pateikti visi Pirkime dalyvaujantys tiekėjai, tačiau pasiūlymus teikiantys tiekėjai kartu su pasiūlymu tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį (toliau – EBVPD deklaruoti duomenys) patvirtinančių dokumentų teikti neprivalo.
5. Aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį perkančiosios organizacijos nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams privalės pateikti tik tas dalyvis, kurio ekonominis naudingumas prieš sudarant pasiūlymų eilę, bus didžiausias, t. y. tik preliminarus laimėtojas, tačiau perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo Pirkimo procedūros metu paprašyti šiuos dokumentus (visus ar dalį jų) pateikti ir kitų tiekėjų, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūrų atlikimą.
6. EBVPD forma pateikiama https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. EBVPD pildymo rekomendacijos pateikiamos adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Prekės turi būti pristatytos, užneštos, surinktos/instaliuotos, personalas apmokintas ne vėliau kaip iki 2022-09-30. Į Prekių pristatymo terminą įskaičiuojamas ir Prekių perdavimo Pirkėjui terminas.
2. Išankstinis apmokėjimas Tiekėjui neatliekamas. Atsiskaitymas už pristatytas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
3. Tiekėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas 1 000,00 EUR bauda.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-16
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-11-16
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-08-16
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) 212 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimas su CVP IS sistemoje gautais pasiūlymais vyksta Komisijos posėdyje ir jis yra prilyginamas vokų atplėšimui. Tiekėjai komisijos posėdžiuose nedalyvauja. Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdyje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, perkančiosios organizacijos pakvies ekspertai. Į Komisijos posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
LT
El. paštas: [email protected]

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-07-11
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.