Pasyvaus tinklo tankinimo įranga

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
300149794
Sausio 13-osios g. 10
Vilnius
04347
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Misienė
Telefonas: +370 52430882
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.placiajuostis.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pasyvaus tinklo tankinimo įranga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32522000  -  Telekomunikacijų įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – pasyvinio tinklo tankinimo įranga. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje. Pasyvinio tinklo tankinimo įrangos diegimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  4763687.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45314000  -  Telekomunikacijų įrangos įrengimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – pasyvinio tinklo tankinimo įranga. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje. Pasyvinio tinklo tankinimo įrangos diegimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Įrangos techniniai privalumai  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tinklo plečiamumas  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra" programos 2 prioriteto "Informacinės visuomenės skatinimas" įgyvendinimo priemonė Nr. 02.1.1-CPVA-V-521“Naujos kartos prieigos plėtra". ES SF projektas Nr. 02.1.1-CPVA-V-521-01-0002
"Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra".
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimo sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 9 mėnesius. Prekių pristatymo ir įdiegimo terminas – 6 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo, kuris gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.
Atsiskaitymo terminas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 248-612278
2019-631929

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S4-1

Pavadinimas: Pasyvaus tinklo tankinimo įranga

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-02-24
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

WhiteBit, UAB
304522397
Verkių g. 25C
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  4763687.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. Pasiūlymas teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Pirkimo neskaidymo į pirkimo dalis pagrindimas: pirkimo neskaidant į dalis nesumažinama tiekėjų konkurencija; pirkimą skaidyti į dalis netikslinga dėl pirkimo objekto specifikos; išskaidžius pirkimą į dalis, perkančiajai organizacijai sutarčių vykdymas taptų per daug brangus (didelio sutarčių skaičiaus administravimo požiūriu) ir/ar itin sudėtingas arba neįmanomas techniniu požiūriu (pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytos prekės ir jų įrengimui reikalingos paslaugos tarpusavyje susiję, prekes tiekiant ir su jomis susijusias paslaugas atliekant keliems skirtingiems tiekėjams perkančiajai organizacijai būtų apsunkintas sutartinių įsipareigojimų vykdymas, koordinavimas, bei tiekiamos prekės ir paslaugos tarpusavyje būtų technologiškai nesuderinamos), didelė rizika, kad prekių ir susijusių paslaugų pirkimu siekiamas tikslas būtų iš viso nepasiektas.
Perkančioji organizacija objektą skaido į atskirus pirkimus atskirai perkant pasyvaus tinklo tankinimo įrangą (įskaitant jos įdiegimą) ir pasyvaus tinklo tankinimo prisijungimo taškų įrengimą.
Į šio pirkimo objekto apimtį įeina tik pasyvaus tinklo tankinimo įranga (įskaitant jos įdiegimą). Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją iškelti techniniai reikalavimai, leidžiantys pasiekti rezultatą skirtingomis technologijomis. Perkančiosios organizacijos sprendimas neskaidyti į dar smulkesnes atskiras pirkimo objekto dalis grindžiamas pirkimo objekto specifika – keliami techniniai reikalavimai leidžia pasiekti tą patį rezultatą naudojant skirtingus, tarpusavyje nesuderinamus technologinius sprendimus (pvz. gali būti naudojami kelios skirtingos tinklo tankinimo technologijos, veikiančios skirtingais ir tarpusavyje nesuderinamais dažniais). Be to, perkami galiniai įrenginiai dažniausiai būna suderinami tik su konkretaus gamintojo tankinimo įranga, todėl kiltų rizika, kad nebus užtikrinamas suderinamumas su kito gamintojo įrenginiais. Įranga, nurodyta šio pirkimo techninėje specifikacijoje, yra tarpusavyje susijusi ir techniniu požiūriu neatskiriama. Techninio sprendimo parengimas, projektavimas ir įdiegimas apima sudėtingus, vienas nuo kito tiesiogiai priklausančius, vientisumo reikalaujančius darbo procesus, kuriuos vykdant skirtingiems tiekėjams jų tinkamas įdiegimas taptų praktiškai neįgyvendinamu ir visiškai nevaldomu procesu. Remiantis objekto specifiškumu, pirkimo objekto skaidymas į dar smulkesnes atskiras pirkimo objekto dalis yra netikslingas, kadangi nebus įmanoma užtikrinti kokybiško rezultato.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-27
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.