PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
304766622
Smolensko g. 15
Vilnius
03201
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Gurbanovič
Telefonas: +370 68648871
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://aad.lrv.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=506841
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90500000  -  Su atliekomis susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

BUAB „Ūrus“ ir Ko teritorijoje Dičiūnų k., Utenos r., Kaimynų g.13 lauke laikomų pavojingų atliekų (pabėgių ar medienos, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų, sudėtų ant žemės bei veikiamų kritulių, oro temperatūros ir kitų aplinkos veiksnių, prieinamų pašaliniams asmenims) tvarkymas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 249600.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90500000  -  Su atliekomis susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Dičiūnų k., Utenos r., Kaimynų g.13
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

BUAB „Ūrus“ ir Ko teritorijoje Dičiūnų k., Utenos r., Kaimynų g.13 lauke laikomų pavojingų atliekų (pabėgių ar medienos, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų, sudėtų ant žemės bei veikiamų kritulių, oro temperatūros ir kitų aplinkos veiksnių, prieinamų pašaliniams asmenims) tvarkymas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 249600.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant objektyvioms aplinkybėms (laiku negavus finansavimo, netinkamos atliekoms tvarkyti oro sąlygos, kitos force majeure aplinkybės) šis terminas gali būti pratęsiamas iki 2021-06-30.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Reikalaujamas sutarties įvykdymo užtikrinimas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Avansinis apmokėjimas nenumatomas. Perkančioji organizacija sumoka už paslaugas tiekėjui per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
Jei perkančioji organizacija atsiskaitymui su tiekėju laiku negauna pilno finansavimo iš valstybės biudžeto, ji per 3 darbo dienas raštu praneša apie tai tiekėjui – šiuo atveju delspinigiai tiekėjo naudai neskaičiuojami, o apmokėjimas tiekėjui už paslaugas atliekamas per 10 darbo dienų nuo trūkstamo finansavimo gavimo dienos. Perkančioji organizacija apmokės tik už kokybiškai ir laiku atliktas paslaugas. Su Perkančiąja organizacija nesuderintos paslaugos ir jų rezultate sukurta medžiaga, nelaikomos sutarties objektu ir nebus apmokamos. Apmokėjimas vyks pagal Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus, faktinį galutiniam tvarkytojui perduotą atliekų kiekį, pateikus/gavus perkančiajai organizacijai visus su atliekų perdavimu susijusius dokumentus, kurie nustatyti ir privalomi atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-05-18
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-08-18
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-05-18
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius, Metalo g.11, Utena ir Birutės g. 16, Klaipėda
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje), Tiekėjas nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr.40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pagal viešųjų pirkimų įstatymą
VI.5)

Paskelbimo data

2020-04-02
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.