Plungės miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra ir remontas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Plungės rajono savivaldybės administracija
188714469
Vytauto g. 12, Plungė
Plungė
90123
LT
Asmuo ryšiams: Vaida Burčikienė
Telefonas: +370 44873162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://plunge.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=563303
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Plungės miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra ir remontas
Nuorodos numeris:  2021
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233252  -  Gatvių dangos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Plungės miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra ir paprastasis remontas, t. y. duobių taisymas, asfaltavimas.
Statinio kategorija: miesto gatvės (C, B, D kategorijos).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Plungės miesto teritorija.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami 24 darbų įkainiai. Planuojamų darbų orientacinis kiekis per visą sutarties laikotarpį (įskaitant ir pratęsimus) t. y. 36 mėn.:
1. Asfaltbetonio dangos išdaužų iki 50 mm storio užtaisymas (su frezavimu, išvalymu, kraštų ir dugno padengimu bitumine emulsija), naudojant asfaltbetonį AC 11 VN, kai remontuojamas plotas:
1.1. iki 1m2 – 1000 m2;
1.2. iki 5 m2 – 6500 m2;
1.3. virš 5 m2 – 9500 m2.
2. Asfaltbetonio dangos iki 40 mm storio dangos frezavimas freza – 2500 m2.
3. Išlyginamojo iki 40 mm storio dangos sluoksnio iš AC 11 VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas – 300 t.
4. Viršutinio 40 mm storio dangos sluoksnio iš AC 16 PD markės asfaltbetonio mišinio įrengimas ant nufrezuoto paviršiaus – 3500 m2.
5. Viršutinio 60 mm storio dangos sluoksnio iš AC 16 PD markės asfaltbetonio mišinio įrengimas – 7000 m2.
6. Įtrūkimų iki 10 mm asfaltbetonio dangoje užtaisymas bitumine mastika, išvalant įtrūkimą – 600 m.
7. Įtrūkimų iki 10 mm užtaisymas asfalto dangose, išfrezuojant plyšį ir užpilant bitumine mastika – 600 m.
8. Šulinio dangčio ar vandens surinkimo grotelių aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus h-5 cm) – 50 vnt.
9. Plastikinių lietaus nuotekų šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo iki 425 mm, h- iki 2 m., su plaukiojančio „tipo“ dangčiu (liuku) su grotelėmis 40 t – 10 vnt.
10. Šulinių dangčio įrengimas – 20 vnt.
11. Betoninių kelio bortų išardymas – 1500 m.
12. Betoninių vejos bortų išardymas – 1500 m.
13. Betoninių vejos bortų 80x200x1000, sudėtų ant betoninio pagrindo, įrengimas (panaudojant naujus vejos bortus ir kitas reikalingas medžiagas) – 500 m.
14. Betoninių kelio bortų 150x300x100, sudėtų ant betoninio pagrindo, įrengimas (panaudojant naujus kelio bortus ir kitas reikalingas medžiagas) – 1500 m.
15. Asfaltbetonio dangos frezavimas niveliacine freza – 5000 m2.
16. Smėlio pagrindų 10 cm storio sluoksnio atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą – 2000 m2;
17. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 5 cm prie 14.16. punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti – 1000 m2;
18. Žvyro pagrindų 10 cm storio sluoksnio atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą – 1000 m2;
19. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 5 cm prie 14.18. punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti – 1000 m2;
20. Skaldos pagrindų (0/45 mm frakcijos) 10 cm storio sluoksnio atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą – 5000 m2;
21. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 5 cm prie 14.20. punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti – 4000 m2.
22. Gazonų paruošimas, nepilant augalinio dirvožemio, užsėjant žolę – 1000 m2.
23. Gazonų paruošimas, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio, užsėjant žolę – 1000 m2.
24. Kelkraščio įdubų, ruožų su iškylomis ištaisymas pridedant dolomitinės skaldos mišinio (0/32 mm frakcijos) – 300 m3.
Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir atskiras Perkančiosios organizacijos paraiškas. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų pirkimo sąlygose nurodytų darbų ir kiekių.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 685950.41  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Numatoma galimybė pratęsti du kartus po 12 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą EBVPD turi pateikti:
1. pasiūlymą pateikęs Tiekėjas;
2. kiekvienas Tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė;
3. kiekvienas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, išduotą banko ar kitos kredito įstaigos arba laidavimą (laidavimo sutartį), išduotą draudimo bendrovės Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma – 34200,00 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą.
Jeigu Tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Tiekėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-03-16
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-03-16
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais Komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) Tiekėjai nedalyvauja ir Perkančioji organizacija neteikia informacijos Tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius Tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo į Perkančiąją organizaciją galima ne vėliau kaip prieš 6 dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra ir terminai nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-02-26
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.