Potencialiai pavojingų įrenginių registro priežiūros ir modifikavimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija
188711163
Algirdo 19, Vilnius
Vilnius
LT-03607
LT
Asmuo ryšiams: Laima Minkevičienė
Telefonas: +370 52650082
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=758479
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Kita veikla: (Darbo sauga, konsultacijų paslaugos, kontrolės tarnybos, sąjungos)

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Potencialiai pavojingų įrenginių registro priežiūros ir modifikavimo paslaugos
Nuorodos numeris:  716355
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72211000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1.1. Pirkimo objektas – perkančiosios organizacijos turimos potencialiai pavojingų įrenginių registro (toliau - PPĮREG) programinės įrangos (toliau – PĮ) priežiūros ir modifikavimo paslaugų pirkimas, kurios apima programavimo, konsultavimo, mokymo paslaugas pagal valandinį įkainį. Teikdamas programavimo, konsultavimo, mokymo paslaugas, tiekėjas modifikuoja esamus, testuoja ir diegia PPĮREG PĮ funkcionalumus, atnaujina detalią specifikaciją ir kitus su PPĮREG PĮ modifikavimu susijusius dokumentus, prireikus, apmoko sistemos administratorius dirbti su modifikuotais funkcionalumais, teikia šių funkcionalumų ir esamos PPĮREG PĮ garantinės priežiūros paslaugas pagal techninės - funkcinės specifikacijos 1.6. punkto reikalavimus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72261000  -  Programinės įrangos palaikymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1.1. Pirkimo objektas – perkančiosios organizacijos turimos potencialiai pavojingų įrenginių registro (toliau - PPĮREG) programinės įrangos (toliau – PĮ) priežiūros ir modifikavimo paslaugų pirkimas, kurios apima programavimo, konsultavimo, mokymo paslaugas pagal valandinį įkainį. Teikdamas programavimo, konsultavimo, mokymo paslaugas, tiekėjas modifikuoja esamus, testuoja ir diegia PPĮREG PĮ funkcionalumus, atnaujina detalią specifikaciją ir kitus su PPĮREG PĮ modifikavimu susijusius dokumentus, prireikus, apmoko sistemos administratorius dirbti su modifikuotais funkcionalumais, teikia šių funkcionalumų ir esamos PPĮREG PĮ garantinės priežiūros paslaugas pagal techninės - funkcinės specifikacijos 1.6. punkto reikalavimus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 32000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjui Sutartį vienašališkai nutraukiant Sutarties 7.6 papunktyje nurodytu atveju, Užsakovas privalo sumokėti 5 (penkių) proc. Sutarties vertės (kainos) su PVM dydžio baudą, kuri Sutarties Šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir Paslaugų teikėjui atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kurių ši bauda nekompensuoja.
Užsakovui, dėl savo kaltės neatsiskaičius per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, Paslaugų teikėjas įgyja teisę pareikalauti delspinigių – 0,05 (penkių šimtųjų) proc. nuo neapmokėtos Paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.
Užsakovas turi teisę pareikalauti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. delspinigių nuo nesuteiktų Paslaugų vertės už kiekvieną pradelstą dieną, jeigu Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės laiku nesuteikia Paslaugų ar bet kurios jų dalies.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-04-30
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-04-30
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
CVP IS priemonėmis

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT-01110
LT
Telefonas: +370 70668369
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2024-04-08

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Sutarties vykdymo sąlygose
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.