Šeštadienis, balandžio 17 d.

PROJEKTO „NUOTEKŲ TVARKYMO INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR DIEGIMAS“ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PARENGIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 62032716
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=531606
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

PROJEKTO „NUOTEKŲ TVARKYMO INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR DIEGIMAS“ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PARENGIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72220000  -  Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas - projekto „Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas“ techninių specifikacijų parengimo ir techninės priežiūros paslaugos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 120000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72220000  -  Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas - projekto „Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS) sukūrimas ir diegimas“ techninių specifikacijų parengimo ir techninės priežiūros paslaugos. Paslaugos perkamos įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ . Perkamas paslaugas sudaro techninės specifikacijos, skirtos nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS), projekto parengimas, NTIS techninio aprašymo projekto parengimas, NTIS sukūrimo ir diegimo paslaugų viešajam pirkimui tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų suformulavimas, pasiūlymų techninių duomenų vertinimo kriterijų parengimas, konsultacijos ir techninės priežiūros paslaugos. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto apimčiai. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 33 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Siekiant išvengti interesų konflikto, tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas šiame pirkime laimėjusiu, negalės tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti numatomose vykdyti Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo procedūrose dėl kurių perkamos šios Paslaugos. Pirkimo sutartis su tiekėju nebus sudaroma, kol nebus gautas finansavimas Projekto įgyvendinimui. Išsamesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Šalių rašytiniu susitarimu paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 3 mėn. , jeigu: PO tiekėjui pateikiami nurodymai/pastabos turi įtakos paslaugų atlikimo terminui; bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai priskirtini PO; uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti tiekėjui kitų trečiųjų asmenų; užsitęs NTIS sukūrimo ir diegimo įgyvendinimas. Išsamiau - pirkimo dokumentuose.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“
II.2.14)

Papildoma informacija

Į sutarties 35 mėnesių trukmę įskaičiuota: 33 mėnesiai paslaugų atlikimo terminas ir galimas maksimalus 60 dienų atsiskaitymo už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas laikotarpis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai 0,02 proc. nuo neįvykdytos paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 3 d. d., išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojui mokėtinų sumų arba pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nutraukti sutartį. Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną. Avansas nebus mokamas. Už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas Vykdytojui sumokama ne vėliau kaip per 60 d. po paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas apmokės tik už tas Paslaugas ar jų dalį, kurias Aplinkos projektų valdymo agentūra pripažins tinkamomis finansuoti iš Projekto lėšų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-28
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-12-28
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-28
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 103 kab., A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, Lietuvos Respublika.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-08-24
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.