PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
145787276
Pramonės g. 15-71
Šiauliai
78137
LT
Asmuo ryšiams: Neringa Kairienė
Telefonas: +370 41503247
El. paštas: n.kairiene@sratc.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sratc.lt

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI
Nuorodos numeris:  Radviliškio PPA su konteineriais
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

44613800  -  Konteineriai atliekoms
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
71312000  -  Statinių projektavimo konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Radviliškio rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas sudarant sutartį

Per Sutartyje nustatytą terminą pagal Tiekėjo suprojektuotus techninius projektus ir pirkimo techninę specifikaciją įrengti 36 vnt. pusiau požeminių atliekų surinkimo aikštelių, jose pastatant 144 vnt. pusiau požeminių konteinerių.
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Pradžia: 2018-12-05  /  Pabaiga: 2020-12-01
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0001

IV dalis: Procedūra

IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 239-545816
2018-674161

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai

V.2)

Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2.1)

Sprendimo sudaryti sutartį priėmimo data

2018-12-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

UAB „VSA Vilnius“
220074960
Lentvario g. 15
Vilnius
02300
LT
Telefonas: +370 7007001
El. paštas: info@vsa.lt
Faksas: +370 52461477
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : ne

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  510537.36  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT
VI.5)

Paskelbimo data

2020-10-20

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)

Pirkimo aprašymas po pakeitimų

VII.1.1)

Pagrindinis BVPŽ kodas

44613800  -  Konteineriai atliekoms
VII.1.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
71312000  -  Statinių projektavimo konsultacinės paslaugos
VII.1.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Radviliškio rajono savivaldybė
VII.1.4)

Pirkimo aprašymas

Per Sutartyje nustatytą terminą pagal Tiekėjo suprojektuotus techninius projektus ir pirkimo techninę specifikaciją įrengti 36 vnt. pusiau požeminių atliekų surinkimo aikštelių jose pastatant 144 vnt. pusiau požeminių konteinerių.
VII.1.5)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Pradžia: 2018-12-05  /  Pabaiga: 2020-12-01
VII.1.6)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  510537.36  EUR
VII.1.7)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

UAB „VSA Vilnius“
Lentvario g.15
Vilnius
LT
Telefonas: +370 7007001
El. paštas: info@vsa.lt
Faksas: +370 52461477
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : ne

VII.2)

Informacija apie pakeitimus

VII.2.1)

Pakeitimų aprašymas

Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus): 
Sutarties kainos keitimas. Dėl atsiradusio poreikio ir Užsakovo nurodymu perprojektuojamų 8 vnt. aikštelių, Tiekėjui atlyginama už papildomas, Sutartimi nesulygtas išlaidas, kurios sudaro 2400,00 Eur be PVM (už kiekvieną aikštelę po 300,00 Eur be PVM).
VII.2.2)

Pakeitimo priežastys

Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:  Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į gautus gyventojų skundus ir prašymus, Radviliškio r. savivaldybės administracijos prašymu buvo stabdomi 8 vnt. suprojektuotų ir pradėtų rengti pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių darbai. Būtinybė keisti Sutartį atsirado dėl susiklosčiusių aplinkybių, kurių pagrįstai nebuvo galima numatyti, t. y. Užsakovas įsigijo papildomų paslaugų, kurios būtinos tolimesniam Sutarties vykdymui.
VII.2.3)

Padidėjusi kaina

Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM:  510537.36  EUR
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM:  512937.36  EUR
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.