REKLAMOS (ŽINIASKLAIDOS) PLANAVIMO, SKLAIDOS PRIEMONIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMAS

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos"
124644360
Žolyno g. 15, Vilnius
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Marius Dičkus
Telefonas: +370 52709339
El. paštas: marius.dickus@judu.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://judu.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=674940
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

REKLAMOS (ŽINIASKLAIDOS) PLANAVIMO, SKLAIDOS PRIEMONIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMAS
Nuorodos numeris:  Medios pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79340000  -  Reklamos ir rinkodaros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Reklamos planavimo paslaugos ir konsultacijos strateginiais žiniasklaidos kampanijų planavimo ir kanalų parinkimo klausimais.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 95000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79340000  -  Reklamos ir rinkodaros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žolyno g. 15, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Reklamos planavimo paslaugos ir Konsultacijos strateginiais žiniasklaidos kampanijų planavimo ir kanalų parinkimo klausimais, 24 mėnesių laikotarpiui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 95000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, kiekvienas Tiekėjų grupės partneris, kiekvienas kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio ar kito ūkio
subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Pirkime taikomi pašalinimo
pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, nurodyti
pirkimo dokumentuose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties nuostatos, įskaitant sutarties įvykdymo užtikrinimo priemones, nurodytos
pirkimo dokumentuose (Konkurso sąlygų 6 priedas)
Už užsakytų Paslaugų ar jų dalies neįvykdymą (dėl Paslaugų teikėjo kaltės) nustatytu laiku
(suderintame Užsakyme/Media plane ir pan.) Paslaugų teikėjas Užsakovui pareikalavus moka 0,5 procento nuo neįvykdytos nustatytu laiku Paslaugų vertės (be PVM) dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
Jei vykdant Sutartį Paslaugų teikėjas nevykdo kitų įsipareigojimų (pvz., nepateikia/neištaiso
ataskaitos ir pan.) ir Užsakovui papildomai raštu (el. paštu) priminus ir nustačius papildomą terminą trūkumams ištaisyti (ne ilgesnį kaip 3 darbo dienos) Paslaugų teikėjas jų neištaiso per šiame punkte nustatytą terminą, Paslaugų teikėjas Užsakovui pareikalavus moka Užsakovui 10,00 EUR (dešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo Darbo dieną už kiekvieną atvejį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-12-02
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-12-02
Vietos laikas:  12:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, pasiūlymo galiojimo laikotarpiui privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti užstatą į savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sąskaitą LT14 7044 0600 0764 2185 AB SEB banke 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) sumą arba pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją – elektronine forma, pateikiamą atskiru failu, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) suma.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2022-11-17

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašą „(toliau – Tvarkos aprašas)“

ne
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.